Moduł TTMSB USB

Moduł TTMSB USB – Time Temperature Motor Switch Beeper Cele Celem projektu jest budowa modułu który za pośrednictwem otrzymanych z portu USB lub UART instrukcji będzie realizował następujące funkcje: sterowanie dwoma silnikami DC, włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń dużej mocy, odczyt temperatury otoczenia, udostępnianie czasu rzeczywistego (niezależny RTC), sygnalizacja dźwiękowa. Zasilanie urządzenia realizowane jest z… Continue reading

Raspberry Pi – Instalacja systemu operacyjnego

1. System operacyjny W marcu 2016 roku autor wykonywał instalację systemu Debian Jessie pobranego ze strony: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Pobrano aktualną wersję  LITE (w marcu 2016 był to Debian Jessie) która pozbawiona jest środowiska graficznego i wielu innych programów które mogą zostać doinstalowane w zależności od potrzeb. Wersja “FULL” zawiera specjalnie skonfigurowane środowisko graficzne Gnome wraz z wieloma programami. Instalacja… Continue reading

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Raspberry Pi

Stacja monitorująca na bazie Raspberry Pi

Cele Celem projektu jest zastosowanie mini komputera Raspberry Pi z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux Soft-float Debian “wheezy” do monitoringu wizualnego oraz pomiaru temperatury. Dostęp do obrazu z kamery i odczyt z czujników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Bezprzewodowe połączenie stacji z siecią internet nawiązane jest poprzez darmowy punkt HotSpot jednego z lokalnych dostawców. Rys.… Continue reading

Programator JDM dla mikrokontrolerów PIC

1. Wstęp Rys. 1 Zbudowany programator. Programator JDM z wyprowadzeniem ICSP umożliwia zaprogramowanie 8 bitowych mikrokontrolerów PIC wymienionych w tabeli (tab.1). Są to układy należące do grupy mikrokontrolerów programowanych wysokim napięciem (od 12V do 14V). 2. Obsługiwane mikrokontrolery Tab. 1 Obsługiwane mikrokontrolery. Seria Bit Obudowa Obsługiwane mikrokontrolery Seria 10F 8 6 pin PIC10F200    PIC10F202   PIC10F204  … Continue reading

Sterowanie wyświetlaczem przez USART

1. Cele Opracować moduł umożliwiający komunikację z wyświetlaczem 16×1 przez USART. By wysłać dane na wyświetlacz należy wydać instrukcję informującą o rozpoczęciu transmisji “[“. Instrukcja “]” informuje mikrokontroler o zakończeniu danych przeznaczonych dla wyświetlacza. Dodatkowa instrukcja “#” pozwala na wyczyszczenie zawartości ekranu. Ponieważ wyświetlacz 16×1 podzielony jest na dwie części (po 8 znaków) mikrokontroler dba… Continue reading

Sterownik czasowy

Cele Celem urządzenia będzie włączenie a następnie wyłączenie dwóch odbiorników energii elektrycznej o wyznaczonym czasie. Konfiguracja urządzenia będzie odbywać się za pomocą trzech przycisków (góra, zatwierdź, dół). Informacje o stanie urządzenia oraz opcje menu wyświetlane będą na ekranie 16×1 znaków. Koncepcja rozwiązania Urządzenie wykorzystując mikrokontroler PIC16F87 steruje dwoma przekaźnikami odpowiedzialnymi za doświetlanie i podawanie karmy… Continue reading

Bezprzewodowe łącze optyczne – FSO

Celem projektu było stworzenie stanowisk laboratoryjnych na których jest prezentowana laserowa transmisja danych w wolnej przestrzeni. Poniższy artykuł jest streszczeniem szerszej publikacji zatytułowanej “Laserowa transmisja danych”. Numeracja tabel oraz obrazów odnosi się do wspomnianej publikacji. Geneza W niniejszej pracy została poruszona tematyka laserowej transmisji danych w wolnej przestrzeni (FSO). Proces transmisji polega na przesłaniu informacji… Continue reading

Ploter laserowy

[Artykuł z roku 2010] Plotery to urządzenia peryferyjne, podłączane do komputera poprzez port szeregowy lub równoległy.  Stosowane są do nanoszenia obrazu oraz cięcia lub grawerowania różnego rodzaju materiałów. W zależności od wielkości obszaru roboczego można wyróżnić dwa rodzaje konstrukcji: z jeżdżącym stołem – w przypadku jego małych rozmiarów XY, z jeżdżącą bramą – w przypadku… Continue reading

Fotografia Kirlianowska – elektrofotografia

Fotografia Kirlianowska jest procesem utrwalającym obraz elektrycznego wyładowania koronowego (niezupełnego) na kliszy fotograficznej. W aparacie kirlianowskim stan ten utrzymywany jest w sposób sztuczny przez odpowiednią budowę ekranu na którym ono zachodzi (tak by nie doszło do wyładowania zupełnego – przebicia). Owy ulot ładunków elektrycznych wywołuje jonizację gazu otaczającego badany przedmiot, zachodzi zjawisko rekombinacji i można… Continue reading

Jonolot – Lifter – elektryczny latawiec

  1. Zasada działania Działanie pola elektrycznego objawia się przez przyciąganie ładunków różnoimiennych lub odpychanie się ładunków jednoimiennych. Siły występujące miedzy ładunkami elektrycznymi Ea i Eb są wprost proporcjonalne do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu dzielącej je odległości r. Sformułowanie powyższe nazywane jest prawem Coulomba. Wartość k jest współczynnikiem proporcjonalności zależnym od… Continue reading