Fotografia Kirlianowska – elektrofotografia

Fotografia Kirlianowska jest procesem utrwalającym obraz elektrycznego wyładowania koronowego (niezupełnego) na kliszy fotograficznej. W aparacie kirlianowskim stan ten utrzymywany jest w sposób sztuczny przez odpowiednią budowę ekranu na którym ono zachodzi (tak by nie doszło do wyładowania zupełnego – przebicia). Owy ulot ładunków elektrycznych wywołuje jonizację gazu otaczającego badany przedmiot, zachodzi zjawisko rekombinacji i można… Continue reading

Jonolot – Lifter – elektryczny latawiec

  1. Zasada działania Działanie pola elektrycznego objawia się przez przyciąganie ładunków różnoimiennych lub odpychanie się ładunków jednoimiennych. Siły występujące miedzy ładunkami elektrycznymi Ea i Eb są wprost proporcjonalne do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu dzielącej je odległości r. Sformułowanie powyższe nazywane jest prawem Coulomba. Wartość k jest współczynnikiem proporcjonalności zależnym od… Continue reading