Facebook   youtube   RSS

Projekty w trakcie realizacji

Na tej stronie możesz śledzić postęp prac nad aktualnie prowadzonymi projektami.
Po ich zakończeniu opis projektu znajdziesz w dziale "artykuły".


System alarmowy

Data rozpoczęcia projektu: 2014-11-05

Realizacja: Czytaj więcej

Celem projektu jest budowa systemu alarmowego w którego skład będą wchodzić:

  • centrala,
  • manipulator kodowy (RFID),
  • moduły rozszerzające.

Komunikacja pomiędzy centralą, manipulatorem kodowym i modułami rozszerzającymi (np. umożliwiającymi podłączenie dodatkowych czujek) będzie następowała po magistrali CAN. Dzięki temu zostanie zmniejszona ilość okablowania (minimalnie do 2 kabli zgodnych ze specyfikacją magistrali CAN), będzie możliwość łatwej rozbudowy systemu,  możliwość komunikacji z innymi układami podłączonymi do magistrali CAN (inteligentny budynek).

System alarmowy będzie współpracował z typowymi detektorami takimi jak czujniki PIR, mikrofalowe, czujniki dymu, detektory wtargnięcia i inne.

Stacja wykrywania skażeń promieniotwórczych

Data rozpoczęcia projektu: 2015-05-01

Realizacja: Czytaj więcej

Zadaniem stacji pomiarowej będzie wykrywanie skażeń promieniotwórczych w celu umożliwienia bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej.

Odbiornik ELF-VLF

Data rozpoczęcia projektu: 2015-07-01

Realizacja: Czytaj więcej

Celem projektu będzie budowa odbiornika ELF-VLF umożliwiającego odbiór sygnałów radiowych o skrajnie niskich częstotliwościach. Możliwa będzie obserwacja sygnałów komunikacji z okrętami podwodnymi oraz rezonansu Schumanna.

Projekt ma na celu rozszerzenie działu VLF.

Detektor burz

Data rozpoczęcia projektu: 2015-05-01

Realizacja: Czytaj więcej

Celem projektu jest budowa detektora wyładowań atmosferycznych działającego w oparciu o detekcję charakterystycznych zakłóceń radiowych w zakresie niskich częstotliwości.

Termin realizacji projektu został przewidziany na okres letni z uwagi na duże prawdopodobieństwo występowania pożądanych zjawisk atmosferycznych.


Masz pomysł na ciekawy projekt? Napisz o tym!