Instalacja PlatformIO w systemie Debian/Ubuntu

Edytor Atom jest desktopowym edytorem kodów źródłowych, udostępniony na licencji MIT. Bazuje on na przeglądarce Chromium i pozwala na integrację z repozytoriami Git. Istnieje wiele wtyczek napisanych w JavaScript które poszerzają jego możliwości. Jedną z nich jest PlatformIO – wtyczka umożliwiająca pisanie programów dla Arduino, ESP oraz STM, kompilację i wgrywanie.

Po zalogowaniu jako root rozpoczęcie instalacji warto zacząć od aktualizacji repozytorium:
apt update

Następnie ze strony https://atom.io pobieramy pakiet deb
lub wydając polecenie w konsoli:
wget https://atom.io/download/deb

zostaje on zapisany jako plik o nazwie deb.

Przed zainstalowaniem edytora Atom potrzebny jest pakiet Git:
apt install git

Następnie instalacja Atoma:
dpkg -i deb

Po jego uruchomieniu należy przejść do instalacji “Packages” i wyszukać “PlatformIO”.

Instalacja poprosi o ponowne uruchomienie aplikacji.

Teraz Atom posiada po lewej stronie menu PlatformIO.

Można utworzyć nowy projekt lub zaimportować istniejący (np. z Arduino IDE) z dysku.