Wgrywanie pliku BIN do ESP w Linux Ubuntu

Aby wgrać plik bin na ESP8266 w systemie operacyjnym Linux Ubuntu (również Debian), należy użyć narzędzia do wgrywania oprogramowania zwanego “esptool.py”.

Możesz zainstalować esptool w systemie wykonując następujące kroki:

1. Otwórz terminal i zainstaluj Pythona, jeśli jeszcze go nie masz, wykonując polecenie:

sudo apt-get install python3

2. Zainstaluj narzędzie esptool.py, wykonując polecenie:

sudo apt-get install esptool

Ten krok zainstaluje najnowszą wersję esptool.py wraz z wymaganymi zależnościami.

3. Podłącz ESP8266 do komputera za pomocą kabla USB.
Otwórz terminal i wpisz polecenie, aby sprawdzić, pod jakim portem szeregowym podłączono ESP8266:

dmesg | grep tty

Zobaczysz listę portów szeregowych, w tym ten, który jest używany przez ESP8266.
Na przykład, może to być /dev/ttyUSB0 lub /dev/ttyUSB1.

4. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik bin, który chcesz wgrać na ESP8266.
Wykonaj polecenie esptool.py, aby wgrać plik bin na ESP8266, np.:

esptool.py –port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 nazwapliku.bin

W tym przykładzie /dev/ttyUSB0 to port szeregowy, na którym jest podłączona ESP8266, a nazwapliku.bin to nazwa twojego pliku bin.
Polecenie to wgra plik bin na adres pamięci flash 0x00000 w ESP8266.
Po zakończeniu wgrywania, możesz odłączyć ESP8266 od komputera lub tylko go zrestartować, aby uruchomić wgrane oprogramowanie.