Aktualności

SecretWiki jest aplikacją napisaną w języku PHP w oparciu o framework Smarty i współpracującą z bazą danych MySQL.
Zadaniem aplikacji jest przechowywanie danych w zaszyfrowanej formie i organizowanie ich w formie stron które mogą być linkowane wzajemnie. Możliwe jest również dodanie multimediów (grafik, aplikacji itp.) oraz ich osadzenie na poszczególnych stronach.

Czytaj więcej

Moduł GPRS M590E

Obsługa modemu GPRS M590E firmy Neoway. Przykłady implementacji sprzętowej i programowej, opis podstawowych instrukcji AT oraz realizacja przykładowych zadań; wysyłanie SMS, transfer plików FTP.

 

Czytaj więcej

Obsługa magistrali CAN PIC18F25K80

Obsługa magistrali CAN na przykładzie mikrokontrolera PIC18F25K80 i transceivera MCP2551.

Czytaj więcej

Konfigurowalny sygnalizator akustyczny

Projekt miał na celu budowę konfigurowalnego sygnalizatora akustycznego. Układ docelowo będzie pełnił funkcję sygnalizatora akustycznego umieszczonego na zewnątrz budynku i współpracującego z centralką alarmową. Przewiduje się, że czasowo układ przejmie funkcję centrali alarmowej (zanim system alarmowy zostanie w pełni uruchomiony w obiekcie). Istnieje możliwość wykorzystania układu w celu odstraszania zwierząt.

Czytaj więcej

Ładowarka akumulatorów żelowych

Celem projektu jest wykonanie ładowarki akumulatora kwasowego / żelowego. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia prądu ładowania zależnego od pojemności akumulatora a także regulację napięcia zasilania, tak by możliwe było ładowanie akumulatorów o różnych pojemnościach i napięciach.

Czytaj więcej