Najnowsze zakończone projekty

Internetowy sterownik nagrzewnicy

Internetowy sterownik nagrzewnicy

Urządzenie umożliwia dokonanie zdalnego odczytu temperatury oraz ustawienie żądanej. Sterownik ma włączać i wyłączać nagrzewnicę by utrzymać zadaną temperaturę. Dodatkowo urządzenie zostanie wyposażone w zewnętrzny czujnik zalania, by wykryć np. pęknięcie rury i zalanie pomieszczenia. Będzie zaimplementowana możliwość zdalnego włączenia dodatkowego urządzenia np. oświetlenia. Sterowanie urządzeniem będzie odbywać się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych po wpisaniu adresu IP, po skonfigurowaniu routera możliwy będzie również dostęp z sieci Internet.

Czytaj więcej

SecretWiki

SecretWiki

SecretWiki jest aplikacją napisaną w języku PHP w oparciu o framework Smarty i współpracującą z bazą danych MySQL.
Zadaniem aplikacji jest przechowywanie danych w zaszyfrowanej formie i organizowanie ich w formie stron które mogą być linkowane wzajemnie. Możliwe jest również dodanie multimediów (grafik, aplikacji itp.) oraz ich osadzenie na poszczególnych stronach.

Czytaj więcej

Moduł GPRS M590E

Moduł GPRS M590E

Obsługa modemu GPRS M590E firmy Neoway. Przykłady implementacji sprzętowej i programowej, opis podstawowych instrukcji AT oraz realizacja przykładowych zadań; wysyłanie SMS, transfer plików FTP.

Czytaj więcej

Obsługa magistrali CAN PIC18F25K80

Obsługa magistrali CAN PIC18F25K80

Obsługa magistrali CAN na przykładzie mikrokontrolera PIC18F25K80 i transceivera MCP2551.

Czytaj więcej

Konfigurowalny sygnalizator akustyczny

Konfigurowalny sygnalizator akustyczny

Projekt miał na celu budowę konfigurowalnego sygnalizatora akustycznego. Układ docelowo będzie pełnił funkcję sygnalizatora akustycznego umieszczonego na zewnątrz budynku i współpracującego z centralką alarmową. Przewiduje się, że czasowo układ przejmie funkcję centrali alarmowej (zanim system alarmowy zostanie w pełni uruchomiony w obiekcie). Istnieje możliwość wykorzystania układu w celu odstraszania zwierząt.

Czytaj więcej