Artykuły

Instalacja PlatformIO w systemie Debian / Ubuntu

PlatformIO - wtyczka dla edytora Atom umożliwiająca pisanie programów dla Arduino, ESP oraz STM

TIO - prosty terminal TTY

TIO jest konsolową aplikacją terminala TTY dla systemu Linux.

ClassAdmin - Przywracanie ustawień konta użytkownika

Program ClassAdmin został napisany z myślą o pracowniach (szkoły, warsztaty itp.) z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux Debian / Ubuntu. Jego zadaniem jest zapisanie aktualnego stanu konta użytkownika wraz z wszystkimi jego ustawieniami i przywracanie do tego stanu systemu z każdym jego uruchomieniem. Użytkownik może dokonywać wszelkich operacji w ramach swojego konta, jednak nie są one trwałe.

CANHome - Czytnik RFID

Projektowany czytnik RFID będzie współpracował z innymi urządzeniami podłączonymi za pośrednictwem magistrali CAN tworzącymi tzw. inteligentny budynek (IQ-Building). Po przyłożeniu do czytnika karty zbliżeniowej bądź breloka RFID (13,56 MHz) zostaje odczytany z nich unikalny numer seryjny, a następnie informacja o tym fakcie zostanie rozgłoszona w sieci.

eKiosk

Program został przygotowany do wyświetlania treści na telewizorze dotykowym pełniącym funkcję eKiosku.
Aplikacja uruchamia się na pełnym ekranie blokując dostęp do menu systemowego a treści pobierane są ze wskazanej w pliku konfiguracyjnym strony HTML.

ImgFolderResizer

ImgFolderResizer jest aplikacją napisaną w Qt, jej zadaniem jest skalowanie wszystkich zdjęć we wskazanym folderze do mniejszej rozdzielczości (kilka do wyboru). W repozytorium jest dostępny pakiet Deb do instalacji programu w systemie operacyjnym Linux Debian / Ubuntu a także wersja skompilowana dla systemu Windows.

Arduino - synteza mowy

Biblioteka Talkie umożliwia syntezę mowy i odtwarzanie dźwięku przez Arduino Uno bez konieczności stosowania dodatkowych układów elektronicznych.

ESP8266 - Wizualizacja kursu Bitcoin

Celem projektu była konstrukcja wyświetlacza kursu kryptowaluty Bitcoin. Rozdzielczość kursu wynosi 15 minut i jest on automatycznie skalowany do wymiarów ekranu.

ESP8266 - termostat

Celem projektu było stworzenie programu dla ESP8266 który odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i zależnie od nastaw wprowadzonych przez użytkownika włącza lub wyłącza grzałkę. Urządzenie pełni funkcję termostatu sterowanego przez przeglądarkę internetową i jest podłączone do wybranej sieci WiFi.

AirQ, sygnalizator smogu

Celem projektu było opracowanie sygnalizatora informującego w zwięzłej formie o poziomie zanieczyszczeń powietrza (PM 10, PM 2,5) we wskazanej lokalizacji, bez konieczności posiadania własnej stacji pomiarowej.

VideoWind - monitoring i pomiar temperatury

Program VideoWind jest aplikacją serwerową działającą w systemie operacyjnym Debian. Umożliwia zdalny dostęp do obrazu z kamery (USB) i odczyt z czujników temperatury (DS18B20) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane z czujników odczytywane są automatycznie i zostają archiwizowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę.

Wgrywanie firmware do ESP8266

Układ ESP8266 dostarczany jest przez producenta z wczytanym domyślnie oprogramowaniem sprzętowym (tak zwanym firmware), często jest to oprogramowanie obsługujące komendy AT. Potencjał ESP8266 jest jednak znacznie większy...

ESP8266 NodeMCU Prog

Aplikacja umożliwia edycję skryptów napisanych w języku LUA i wczytywanie ich do pamięci układu ESP8266 działającego pod kontrolą NodeMCU.
Program daje również możliwość wysyłania pojedynczych rozkazów jak i monitorowanie odpowiedzi udzielonych przez urządzenie.

Moduł GSM/GPRS A6

Moduł A6 umożliwia nawiązanie połączenia fonicznego za pośrednictwem sieci GSM a także GPRS (General Packet Radio Service) mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za poprzez sieć GSM (jest to tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

Internetowy sterownik nagrzewnicy

Urządzenie umożliwia dokonanie zdalnego odczytu temperatury oraz ustawienie żądanej. Sterownik ma włączać i wyłączać nagrzewnicę by utrzymać zadaną temperaturę. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika zalania, by wykryć np. pęknięcie rury w pomieszczeniu. Została również zaimplementowana możliwość zdalnego sterowania dodatkowym odbiornikiem prądu np. oświetleniem. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych po wpisaniu adresu IP, po skonfigurowaniu routera możliwy jest również dostęp z sieci Internet.

SecretWiki

SecretWiki jest aplikacją napisaną w języku PHP w oparciu o framework Smarty i współpracującą z bazą danych MySQL.
Zadaniem aplikacji jest przechowywanie danych w zaszyfrowanej formie i organizowanie ich w formie stron które mogą być linkowane wzajemnie. Możliwe jest również dodanie multimediów (grafik, aplikacji itp.) oraz ich osadzenie na poszczególnych stronach.

Moduł ENC28J60

Moduł ENC28J60 pozwala na połączenie mikrokontrolerów z siecią pracującą w standardzie 10/100/1000Base-T.

Moduł GPRS M590E

Moduł GPRS (General Packet Radio Service) firmy SHENZEN NEOWAY o oznaczeniu M590E jest układem elektronicznym mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za pośrednictwem sieci GSM (tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Moduł znajduje zastosowanie w urządzeniach alarmowych, ruchomych terminalach płatniczych, stacjach monitorujących i innych.

Sygnalizator akustyczny

Projekt miał na celu budowę konfigurowalnego sygnalizatora akustycznego. Układ docelowo będzie pełnił funkcję sygnalizatora akustycznego umieszczonego na zewnątrz budynku i współpracującego z centralką alarmową. Przewiduje się, że czasowo układ przejmie funkcję centrali alarmowej (zanim system alarmowy zostanie w pełni uruchomiony w obiekcie). Istnieje możliwość wykorzystania układu w celu odstraszania zwierząt.

Sterownik diody laserowej

Dioda laserowa oraz soczewka, które zostały zamontowane w urządzeniu pochodzą z napędu DVD-RW. Moc diody wynosi około 225mW a długość fali emitowanego światła  650nm (światło czerwone). Sterownik wraz z diodą laserową został zainstalowany w ploterze grawerującym.

Magistrala CAN - PIC18F25K80

Obsługa magistrali CAN na przykładzie mikrokontrolera PIC18F25K80 i transceivera MCP2551.

RFID - RC522

Opracowanie zawiera sposób podłączenia MFRC522 do portu SPI mikrokontrolera PIC18F4550 (zasilanego napięciem 3,3V). Kod programu (rozdziału 4) oraz biblioteki (rozdział 5) zostały przepisane z języka C dla Arduino na CCS dla mikrokontrolerów PIC firmy Microchip.

Odtwarzanie dźwięku przez PWM

Przykład odtwarzania dźwięku za pomocą PWM przez mikrokontroler.
Program generujący z dowolnego pliku WAV kod w języku C++ zawierający zmienną tablicową z próbkami dźwięku.

Symulator bramek logicznych

Zadaniem symulatora bramek logicznych będzie prezentacja działania prostego obwodu zbudowanego z bramki AND, NOT oraz OR. Za pomocą LED będzie sygnalizowany stan na wejściach i wyjściach z poszczególnych bramek. Układ przeznaczony jest do celów dydaktycznych, będzie uruchamiany przez zegar binarny w określonych porach dnia z uwagi na pracę w gablocie.

Moduł WiFi ESP8266 - komendy AT

Moduł posiada zintegrowany stos protokołu TCP/IP, co wraz z możliwością sterowania poprzez komendy AT umożliwia podłączenie do sieci WiFi urządzeń opartych nawet o proste mikrokontrolery.

Zegar binarny

Celem projektu było wykonanie zegara wyświetlającego czas rzeczywisty w formie binarnej. 
Z uwagi na to iż zegar będzie znajdował się w gablocie bez dostępu do stałego źródła zasilania a obecność osób przewidywana jest tylko w ciągu dnia wymagane jest by wyłączyć wyświetlacz w godzinach od 18:00 do 7:00.
Zegar ma posiadać wyprowadzenie uruchamiające w ciągu dnia inne urządzenia znajdujące się w gablocie a wyłączające je w godzinach nocnych.
Projekt został wykonany do zastosowań dydaktycznych.

Ładowarka akumulatorów żelowych

Celem projektu jest wykonanie ładowarki akumulatora kwasowego / żelowego. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia prądu ładowania zależnego od pojemności akumulatora a także regulację napięcia zasilania, tak by możliwe było ładowanie akumulatorów o różnych pojemnościach i napięciach.

Zabezpieczenie akumulatora

Celem projektu było wykonanie zabezpieczenia akumulatora kwasowego / żelowego przed nadmiernym rozładowaniem. Układ ma na celu odłączenie obciążenia od akumulatora, gdy napięcie na nim spadnie poniżej ustalonej wartości. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia napięcia odłączenia.

Sterownik akwariowy v3.0

Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego, którego zadaniem będzie:

Sterownik akwariowy v2.0

Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.

Proces programowania mikrokontrolerów PIC w środowisku Linux

Łańcuch narzędziowy (eng. toolchain) jest zestawem programów za pomocą których tworzony jest produkt.  Układy elektroniczne działające w oparciu o mikrokontrolery poza projektem części elektronicznej wymagają napisania programu wykonywanego przez mikrokontroler. W artykule zostaną przedstawione sposoby programowania mikrokontrolerów w środowisku operacyjnym Linux - Debian.

Sterownik akwariowy v1.0

Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.

Moduł TTMSB USB

Moduł obsługujący dwa silniki DC, zegar czasu rzeczywistego, termometr, przekaźniki oraz sygnalizator dźwiękowy.

Stacja monitorująca na bazie Raspberry Pi

Celem projektu jest zastosowanie mini komputera Raspberry Pi do monitoringu wizualnego oraz pomiaru temperatury. Dostęp do obrazu z kamery i odczyt z czujników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Bezprzewodowe połączenie stacji z siecią internet wykonane jest za pośrednictwem darmowego punktu HotSpot jednego z lokalnych dostawców internetu.

Raspberry Pi - Instalacja systemu operacyjnego

Opis kilku sposobów instalacji systemu operacyjnego na karcie SD dla Raspberry Pi.

Programator JDM dla mikrokontrolerów rodziny PIC

Programator JDM z wyprowadzeniem ICSP umożliwia zaprogramowanie 8 bitowych mikrokontrolerów PIC należących do grupy mikrokontrolerów programowanych wysokim napięciem (od 12V do 14V).

Sterownik czasowy

Celem urządzenia będzie włączenie a następnie wyłączenie dwóch odbiorników energii elektrycznej o wyznaczonym czasie. Konfiguracja urządzenia będzie odbywać się za pomocą trzech przycisków (góra, zatwierdź, dół). Informacje o stanie urządzenia oraz opcje menu wyświetlane będą na ekranie 16x1 znaków.

Sterowanie wyświetlaczem za pomocą USART

Opis mikrokontrolera PIC16F84A z programowo zaimplementowanym portem USART i wysyłającym otrzymane znaki na wyświetlacz.

Bezprzewodowe Łącze Optyczne - FSO

Obszerny opis budowy urządzenia nadawczo odbiorczego, które służy do budowy sieci z laserową transmisją danych

Ploter laserowy

Opis budowy plotera laserowego

Fotografia Kirlianowska - elektrofotografia

Elektrofotografia umożliwia analizę pola elektrycznego istot żywych oraz analizę materiału.

Generator Marxa

Generator Marxa - generator wysokiego napięcia.

VLF - Odbiór niskich częstotliwości

Niskie częstotliwości radiowe używane są przez wojsko, w tym zakresie pracuje również HAARP. Usłyszeć można także zorzę polarną i wyładowania atmosferyczne.

SYNT - Syntezator Mowy

Artykuł omawia pakiet programów służący do syntezy mowy w oparciu o nagraną bazę głosową dla dowolnego języka.

Silnik Stirlinga

Silnik Stirlinga to silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, jednak bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest zasilanie go ciepłem z dowolnego źródła.

Jonolot - silnik jonowy

Budowa i działanie silnika jonowego.

Dzwonki Burzowe - Beniamin Franklin
Urządzenie ostrzegające przed nadchodzącą burzą

Baterie słoneczne
Sposób wykonania baterii słonecznej

Maszyna Whimshursta - Maszyna elektrostatyczna
Generator wysokiego napięcia

Waterdrop Electrostatic Generator
Sposób uzyskiwania elektryczności z kapiących kropel wody