Facebook   youtube   RSS

Artykuły

InstAdd


InstAdd jest nieoficjalnym programem umożliwiającym wgrywanie zdjęć do serwisu Instagram z komputera PC działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux Debian lub Ubuntu.
Czytaj całość...

MD5checker


Aplikacja MD5checker służy do wygenerowania skrótu MD5 pliku i porównania go z oczekiwanym. Została napisana w języku C++ i frameworku Qt dla systemu operacyjnego Linux (Debian/Ubuntu). Przeznaczona jest dla 64bitowych wersji systemu.
Czytaj całość...

Przygotowanie projektu dla PCBWay


W artykule został omówiony sposób przygotowania projektu PCB stworzonego w DipTrace do produkcji przez chińską fabrykę PCBWay.
Czytaj całość...

Projekt PCB i wizualizacja


Film przedstawiający proces projektowania PCB i wizualizację układu
Czytaj całość...

Instalacja PlatformIO w systemie Debian / Ubuntu


PlatformIO - wtyczka dla edytora Atom umożliwiająca pisanie programów dla Arduino, ESP oraz STM
Czytaj całość...

TIO - prosty terminal TTY


TIO jest konsolową aplikacją terminala TTY dla systemu Linux.
Czytaj całość...

ClassAdmin - Przywracanie ustawień konta użytkownika


Program ClassAdmin został napisany z myślą o pracowniach (szkoły, warsztaty itp.) z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux Debian / Ubuntu. Jego zadaniem jest zapisanie aktualnego stanu konta użytkownika wraz z wszystkimi jego ustawieniami i przywracanie do tego stanu systemu z każdym jego uruchomieniem. Użytkownik może dokonywać wszelkich operacji w ramach swojego konta, jednak nie są one trwałe.
Czytaj całość...

CANHome - Czytnik RFID


Projektowany czytnik RFID będzie współpracował z innymi urządzeniami podłączonymi za pośrednictwem magistrali CAN tworzącymi tzw. inteligentny budynek (IQ-Building). Po przyłożeniu do czytnika karty zbliżeniowej bądź breloka RFID (13,56 MHz) zostaje odczytany z nich unikalny numer seryjny, a następnie informacja o tym fakcie zostanie rozgłoszona w sieci.
Czytaj całość...

eKiosk


Program został przygotowany do wyświetlania treści na telewizorze dotykowym pełniącym funkcję eKiosku. Aplikacja uruchamia się na pełnym ekranie blokując dostęp do menu systemowego a treści pobierane są ze wskazanej w pliku konfiguracyjnym strony HTML.
Czytaj całość...

ImgFolderResizer


ImgFolderResizer jest aplikacją napisaną w Qt, jej zadaniem jest skalowanie wszystkich zdjęć we wskazanym folderze do mniejszej rozdzielczości (kilka do wyboru). W repozytorium jest dostępny pakiet Deb do instalacji programu w systemie operacyjnym Linux Debian / Ubuntu a także wersja skompilowana dla systemu Windows.
Czytaj całość...

Arduino - synteza mowy


Biblioteka Talkie umożliwia syntezę mowy i odtwarzanie dźwięku przez Arduino Uno bez konieczności stosowania dodatkowych układów elektronicznych.
Czytaj całość...

ESP8266 - Wizualizacja kursu Bitcoin


Celem projektu była konstrukcja wyświetlacza kursu kryptowaluty Bitcoin. Rozdzielczość kursu wynosi 15 minut i jest on automatycznie skalowany do wymiarów ekranu.
Czytaj całość...

ESP8266 - termostat


Celem projektu było stworzenie programu dla ESP8266 który odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i zależnie od nastaw wprowadzonych przez użytkownika włącza lub wyłącza grzałkę. Urządzenie pełni funkcję termostatu sterowanego przez przeglądarkę internetową i jest podłączone do wybranej sieci WiFi.
Czytaj całość...

AirQ, sygnalizator smogu


Celem projektu było opracowanie sygnalizatora informującego w zwięzłej formie o poziomie zanieczyszczeń powietrza (PM 10, PM 2,5) we wskazanej lokalizacji, bez konieczności posiadania własnej stacji pomiarowej.
Czytaj całość...

VideoWind - monitoring i pomiar temperatury


Program VideoWind jest aplikacją serwerową działającą w systemie operacyjnym Debian. Umożliwia zdalny dostęp do obrazu z kamery (USB) i odczyt z czujników temperatury (DS18B20) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane z czujników odczytywane są automatycznie i zostają archiwizowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę.
Czytaj całość...

Wgrywanie firmware do ESP8266


Układ ESP8266 dostarczany jest przez producenta z wczytanym domyślnie oprogramowaniem sprzętowym (tak zwanym firmware), często jest to oprogramowanie obsługujące komendy AT. Potencjał ESP8266 jest jednak znacznie większy...
Czytaj całość...

ESP8266 NodeMCU Prog


Aplikacja umożliwia edycję skryptów napisanych w języku LUA i wczytywanie ich do pamięci układu ESP8266 działającego pod kontrolą NodeMCU. Program daje również możliwość wysyłania pojedynczych rozkazów jak i monitorowanie odpowiedzi udzielonych przez urządzenie.
Czytaj całość...

Moduł GSM/GPRS A6


Moduł A6 umożliwia nawiązanie połączenia fonicznego za pośrednictwem sieci GSM a także GPRS (General Packet Radio Service) mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za poprzez sieć GSM (jest to tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.
Czytaj całość...

Internetowy sterownik nagrzewnicy


Urządzenie umożliwia dokonanie zdalnego odczytu temperatury oraz ustawienie żądanej. Sterownik ma włączać i wyłączać nagrzewnicę by utrzymać zadaną temperaturę. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika zalania, by wykryć np. pęknięcie rury w pomieszczeniu. Została również zaimplementowana możliwość zdalnego sterowania dodatkowym odbiornikiem prądu np. oświetleniem. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych po wpisaniu adresu IP, po skonfigurowaniu routera możliwy jest również dostęp z sieci Internet.
Czytaj całość...

SecretWiki


SecretWiki jest aplikacją napisaną w języku PHP w oparciu o framework Smarty i współpracującą z bazą danych MySQL. Zadaniem aplikacji jest przechowywanie danych w zaszyfrowanej formie i organizowanie ich w formie stron które mogą być linkowane wzajemnie. Możliwe jest również dodanie multimediów (grafik, aplikacji itp.) oraz ich osadzenie na poszczególnych stronach.
Czytaj całość...

Moduł ENC28J60


Moduł ENC28J60 pozwala na połączenie mikrokontrolerów z siecią pracującą w standardzie 10/100/1000Base-T.
Czytaj całość...

Moduł GPRS M590E


Moduł GPRS (General Packet Radio Service) firmy SHENZEN NEOWAY o oznaczeniu M590E jest układem elektronicznym mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za pośrednictwem sieci GSM (tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Moduł znajduje zastosowanie w urządzeniach alarmowych, ruchomych terminalach płatniczych, stacjach monitorujących i innych.
Czytaj całość...

Sygnalizator akustyczny


Projekt miał na celu budowę konfigurowalnego sygnalizatora akustycznego. Układ docelowo będzie pełnił funkcję sygnalizatora akustycznego umieszczonego na zewnątrz budynku i współpracującego z centralką alarmową. Przewiduje się, że czasowo układ przejmie funkcję centrali alarmowej (zanim system alarmowy zostanie w pełni uruchomiony w obiekcie). Istnieje możliwość wykorzystania układu w celu odstraszania zwierząt.
Czytaj całość...

Sterownik diody laserowej


Dioda laserowa oraz soczewka, które zostały zamontowane w urządzeniu pochodzą z napędu DVD-RW. Moc diody wynosi około 225mW a długość fali emitowanego światła  650nm (światło czerwone). Sterownik wraz z diodą laserową został zainstalowany w ploterze grawerującym.
Czytaj całość...

Magistrala CAN - PIC18F25K80


Obsługa magistrali CAN na przykładzie mikrokontrolera PIC18F25K80 i transceivera MCP2551.
Czytaj całość...

RFID - RC522


Opracowanie zawiera sposób podłączenia MFRC522 do portu SPI mikrokontrolera PIC18F4550 (zasilanego napięciem 3,3V). Kod programu (rozdziału 4) oraz biblioteki (rozdział 5) zostały przepisane z języka C dla Arduino na CCS dla mikrokontrolerów PIC firmy Microchip.
Czytaj całość...

Odtwarzanie dźwięku przez PWM


Przykład odtwarzania dźwięku za pomocą PWM przez mikrokontroler. Program generujący z dowolnego pliku WAV kod w języku C++ zawierający zmienną tablicową z próbkami dźwięku.
Czytaj całość...

Symulator bramek logicznych


Zadaniem symulatora bramek logicznych będzie prezentacja działania prostego obwodu zbudowanego z bramki AND, NOT oraz OR. Za pomocą LED będzie sygnalizowany stan na wejściach i wyjściach z poszczególnych bramek. Układ przeznaczony jest do celów dydaktycznych, będzie uruchamiany przez zegar binarny w określonych porach dnia z uwagi na pracę w gablocie.
Czytaj całość...

Moduł WiFi ESP8266 - komendy AT


Moduł posiada zintegrowany stos protokołu TCP/IP, co wraz z możliwością sterowania poprzez komendy AT umożliwia podłączenie do sieci WiFi urządzeń opartych nawet o proste mikrokontrolery.
Czytaj całość...

Zegar binarny


Celem projektu było wykonanie zegara wyświetlającego czas rzeczywisty w formie binarnej.  Z uwagi na to iż zegar będzie znajdował się w gablocie bez dostępu do stałego źródła zasilania a obecność osób przewidywana jest tylko w ciągu dnia wymagane jest by wyłączyć wyświetlacz w godzinach od 18:00 do 7:00. Zegar ma posiadać wyprowadzenie uruchamiające w ciągu dnia inne urządzenia znajdujące się w gablocie a wyłączające je w godzinach nocnych. Projekt został wykonany do zastosowań dydaktycznych.
Czytaj całość...

Ładowarka akumulatorów żelowych


Celem projektu jest wykonanie ładowarki akumulatora kwasowego / żelowego. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia prądu ładowania zależnego od pojemności akumulatora a także regulację napięcia zasilania, tak by możliwe było ładowanie akumulatorów o różnych pojemnościach i napięciach.
Czytaj całość...

Zabezpieczenie akumulatora


Celem projektu było wykonanie zabezpieczenia akumulatora kwasowego / żelowego przed nadmiernym rozładowaniem. Układ ma na celu odłączenie obciążenia od akumulatora, gdy napięcie na nim spadnie poniżej ustalonej wartości. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia napięcia odłączenia.
Czytaj całość...

Sterownik akwariowy v3.0


Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego, którego zadaniem będzie: sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sygnalizacja dźwiękowa w chwili przekroczenia temperatury 29 °C, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, sterowanie podajnikiem karmy, sterowanie napowietrzaczem.
Czytaj całość...

Sterownik akwariowy v2.0


Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.
Czytaj całość...

Proces programowania mikrokontrolerów PIC w środowisku Linux


Łańcuch narzędziowy (eng. toolchain) jest zestawem programów za pomocą których tworzony jest produkt.  Układy elektroniczne działające w oparciu o mikrokontrolery poza projektem części elektronicznej wymagają napisania programu wykonywanego przez mikrokontroler. W artykule zostaną przedstawione sposoby programowania mikrokontrolerów w środowisku operacyjnym Linux - Debian.
Czytaj całość...

Sterownik akwariowy v1.0


Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.
Czytaj całość...

Moduł TTMSB USB


Moduł obsługujący dwa silniki DC, zegar czasu rzeczywistego, termometr, przekaźniki oraz sygnalizator dźwiękowy.
Czytaj całość...

Stacja monitorująca na bazie Raspberry Pi


Celem projektu jest zastosowanie mini komputera Raspberry Pi do monitoringu wizualnego oraz pomiaru temperatury. Dostęp do obrazu z kamery i odczyt z czujników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Bezprzewodowe połączenie stacji z siecią internet wykonane jest za pośrednictwem darmowego punktu HotSpot jednego z lokalnych dostawców internetu.
Czytaj całość...

Raspberry Pi - Instalacja systemu operacyjnego


Opis kilku sposobów instalacji systemu operacyjnego na karcie SD dla Raspberry Pi.
Czytaj całość...

Programator JDM dla mikrokontrolerów rodziny PIC


Programator JDM z wyprowadzeniem ICSP umożliwia zaprogramowanie 8 bitowych mikrokontrolerów PIC należących do grupy mikrokontrolerów programowanych wysokim napięciem (od 12V do 14V).
Czytaj całość...

Sterownik czasowy


Celem urządzenia będzie włączenie a następnie wyłączenie dwóch odbiorników energii elektrycznej o wyznaczonym czasie. Konfiguracja urządzenia będzie odbywać się za pomocą trzech przycisków (góra, zatwierdź, dół). Informacje o stanie urządzenia oraz opcje menu wyświetlane będą na ekranie 16x1 znaków.
Czytaj całość...

Sterowanie wyświetlaczem za pomocą USART


Opis mikrokontrolera PIC16F84A z programowo zaimplementowanym portem USART i wysyłającym otrzymane znaki na wyświetlacz.
Czytaj całość...

Bezprzewodowe Łącze Optyczne - FSO


Obszerny opis budowy urządzenia nadawczo odbiorczego, które służy do budowy sieci z laserową transmisją danych
Czytaj całość...

Ploter laserowy


Opis budowy plotera laserowego
Czytaj całość...

Fotografia Kirlianowska - elektrofotografia


Elektrofotografia umożliwia analizę pola elektrycznego istot żywych oraz analizę materiału.
Czytaj całość...

Generator Marxa


Generator Marxa - generator wysokiego napięcia.
Czytaj całość...

VLF - Odbiór niskich częstotliwości


Niskie częstotliwości radiowe używane są przez wojsko, w tym zakresie pracuje również HAARP. Usłyszeć można także zorzę polarną i wyładowania atmosferyczne.
Czytaj całość...

SYNT - Syntezator Mowy


Artykuł omawia pakiet programów służący do syntezy mowy w oparciu o nagraną bazę głosową dla dowolnego języka.
Czytaj całość...

Silnik Stirlinga


Silnik Stirlinga to silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, jednak bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest zasilanie go ciepłem z dowolnego źródła.
Czytaj całość...

Jonolot - silnik jonowy


Budowa i działanie silnika jonowego.
Czytaj całość...

Dzwonki Burzowe - Beniamin Franklin


Urządzenie ostrzegające przed nadchodzącą burzą
Czytaj całość...

Baterie słoneczne


Sposób wykonania baterii słonecznej
Czytaj całość...

Maszyna Whimshursta - Maszyna elektrostatyczna


Generator wysokiego napięcia
Czytaj całość...

Waterdrop Electrostatic Generator


Sposób uzyskiwania elektryczności z kapiących kropel wody
Czytaj całość...