Fotografia Kirlianowska - elektrofotografia

Elektrofotografia umożliwia analizę pola elektrycznego istot żywych oraz analizę materiału.

Generator Marxa

Generator Marxa - generator wysokiego napięcia.