Najnowsze zakończone projekty

ImgFolderResizer

ImgFolderResizer

ImgFolderResizer jest aplikacją napisaną w Qt, jej zadaniem jest skalowanie wszystkich zdjęć we wskazanym folderze do mniejszej rozdzielczości (kilka do wyboru). W repozytorium jest dostępny pakiet Deb do instalacji programu w systemie operacyjnym Linux Debian / Ubuntu a także wersja skompilowana dla systemu Windows.

Czytaj więcej

Arduino - synteza mowy

Arduino - synteza mowy

Artykuł zawiera przykład implementacji biblioteki "Talkie" umożliwiającej syntezę mowy i odtwarzanie dźwięku przez Arduino Uno bez konieczności stosowania dodatkowych układów elektronicznych.

Czytaj więcej

ESP8266 - Termostat

ESP8266 - Termostat

Celem projektu było stworzenie programu dla ESP8266 który odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i zależnie od nastaw wprowadzonych przez użytkownika włącza lub wyłącza grzałkę. Dodatkową funkcją jest obsługa pompy, która umożliwia wykorzystanie układu jako sterownika pieca centralnego ogrzewania. Urządzenie pełni funkcję termostatu sterowanego przez przeglądarkę internetową i jest podłączone do wybranej sieci WiFi.

Czytaj więcej

 AirQ, sygnalizator smogu

AirQ, sygnalizator smogu

Celem projektu AirQ było opracowanie sygnalizatora informującego w zwięzłej formie o poziomie zanieczyszczeń powietrza (PM 10, PM 2,5) we wskazanej lokalizacji, bez konieczności posiadania własnej stacji pomiarowej.

Czytaj więcej

VideoWind

VideoWind

Program VideoWind jest aplikacją serwerową zaprojektowaną dla systemu operacyjnego Linux Debian. Umożliwia zdalny dostęp do obrazu z kamery (USB) i odczyt z czujników temperatury (DS18B20) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane z czujników odczytywane są automatycznie i zostają archiwizowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę.

Czytaj więcej