Najnowsze zakończone projekty

VideoWind

VideoWind

Program VideoWind jest aplikacją serwerową działającą w systemie operacyjnym Debian. Umożliwia zdalny dostęp do obrazu z kamery (USB) i odczyt z czujników temperatury (DS18B20) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane z czujników odczytywane są automatycznie i zostają archiwizowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę.

Czytaj więcej

ESP8266 NodeMCU Prog

ESP8266 NodeMCU Prog

Aplikacja umożliwia edycję skryptów napisanych w języku LUA i wczytywanie ich do pamięci układu ESP8266 działającego pod kontrolą NodeMCU.
Program daje również możliwość wysyłania pojedynczych rozkazów jak i monitorowanie odpowiedzi udzielonych przez urządzenie.

Czytaj więcej

Internetowy sterownik nagrzewnicy

Internetowy sterownik nagrzewnicy

Urządzenie umożliwia dokonanie zdalnego odczytu temperatury oraz ustawienie żądanej. Sterownik ma włączać i wyłączać nagrzewnicę by utrzymać zadaną temperaturę. Dodatkowo urządzenie zostanie wyposażone w zewnętrzny czujnik zalania, by wykryć np. pęknięcie rury i zalanie pomieszczenia. Będzie zaimplementowana możliwość zdalnego włączenia dodatkowego urządzenia np. oświetlenia. Sterowanie urządzeniem będzie odbywać się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych po wpisaniu adresu IP, po skonfigurowaniu routera możliwy będzie również dostęp z sieci Internet.

Czytaj więcej

SecretWiki

SecretWiki

SecretWiki jest aplikacją napisaną w języku PHP w oparciu o framework Smarty i współpracującą z bazą danych MySQL.
Zadaniem aplikacji jest przechowywanie danych w zaszyfrowanej formie i organizowanie ich w formie stron które mogą być linkowane wzajemnie. Możliwe jest również dodanie multimediów (grafik, aplikacji itp.) oraz ich osadzenie na poszczególnych stronach.

Czytaj więcej

Moduł GPRS M590E

Moduł GPRS M590E

Obsługa modemu GPRS M590E firmy Neoway. Przykłady implementacji sprzętowej i programowej, opis podstawowych instrukcji AT oraz realizacja przykładowych zadań; wysyłanie SMS, transfer plików FTP.

Czytaj więcej