Najnowsze zakończone projekty

Arduino - synteza mowy

Arduino - synteza mowy

Artykuł zawiera przykład implementacji biblioteki "Talkie" umożliwiającej syntezę mowy i odtwarzanie dźwięku przez Arduino Uno bez konieczności stosowania dodatkowych układów elektronicznych.

Czytaj więcej

ESP8266 - Termostat

ESP8266 - Termostat

Celem projektu było stworzenie programu dla ESP8266 który odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i zależnie od nastaw wprowadzonych przez użytkownika włącza lub wyłącza grzałkę. Urządzenie pełni funkcję termostatu sterowanego przez przeglądarkę internetową i jest podłączone do wybranej sieci WiFi.

Czytaj więcej

 AirQ, sygnalizator smogu

AirQ, sygnalizator smogu

Celem projektu AirQ było opracowanie sygnalizatora informującego w zwięzłej formie o poziomie zanieczyszczeń powietrza (PM 10, PM 2,5) we wskazanej lokalizacji, bez konieczności posiadania własnej stacji pomiarowej.

Czytaj więcej

VideoWind

VideoWind

Program VideoWind jest aplikacją serwerową zaprojektowaną dla systemu operacyjnego Linux Debian. Umożliwia zdalny dostęp do obrazu z kamery (USB) i odczyt z czujników temperatury (DS18B20) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dane z czujników odczytywane są automatycznie i zostają archiwizowane w bazie danych, co umożliwia ich późniejszą analizę.

Czytaj więcej

ESP8266 NodeMCU Prog

ESP8266 NodeMCU Prog

Aplikacja umożliwia edycję skryptów napisanych w języku LUA i wczytywanie ich do pamięci układu ESP8266 działającego pod kontrolą NodeMCU. Program daje również możliwość wysyłania pojedynczych rozkazów jak i monitorowanie odpowiedzi udzielonych przez urządzenie.

Czytaj więcej