Zabezpieczenie akumulatora

Cele

Celem projektu było wykonanie zabezpieczenia akumulatora kwasowego / żelowego przed nadmiernym rozładowaniem. Układ ma na celu odłączenie obciążenia od akumulatora, gdy napięcie na nim spadnie poniżej ustalonej wartości. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia “napięcia odłączenia”. Układ elektroniczny może być obciążany natężeniem prądu wynoszącym  23A.

Układ został zaprojektowany na podstawie artykułu, który ukazał się w miesięczniku “Elektronika dla wszystkich” w kwietniu 1996 roku. W przedstawionym rozwiązaniu zrezygnowano z konieczności ręcznego uruchomienia układu za pomocą przycisku, proces ten został zautomatyzowany przez zastąpienie microswitcha diodą zenera. Została również zaprojektowana od podstaw płyta PCB.

Schemat połączeń elektrycznych

Rys.2. Schemat połączeń elektrycznych.

Projekt PCB

Zaprojektowana PCB urządzenia ma rozmiary 33mm na 36mm i wykonana jest w technologii THT (montaż przewlekany).

 

Rys.3. Projekt PCB.

Rys.4. Wizualizacja PCB.

 

Podzespoły urządzenia

 

Rys.5. Rozmieszczenie podzespołów na PCB.

Tab.1. Wartości podzespołów.

Oznaczenie Opis
J1 Złącze
R1 47k
R2 100k nastawny
R3 1M
D1 Dioda zenera 6,2V
D2 Dioda zenera 12V
C1 470nF
Q2 BUZ10
U1 BC558B

 

Uruchomienie układu

Należy wyłączyć zabezpieczenie poprzez ustawienie potencjometra R2 w stronę wyprowadzenia połączonego z dodatnią szyną zasilającą (Rys.6).

Rys.6. Kierunek obrotu R2 w celu wyłączenia blokady.

Do wyjścia układu należy podłączyć woltomierz lub żarówkę. Następnie należy dołączyć napięcie równe potrzebnemu napięciu przy jakim ma nastąpić wyłączenie układu i powoli przekręcać potencjometr R2 aż do reakcji zabezpieczenia (Rys.7).

Rys.7. Kierunek obrotu R2 w celu ustawienia zadziałania blokady.

 

Odnośniki

Pliki projektu:

Noty katalogowe: