Ładowarka akumulatorów żelowych

Cele

Celem projektu jest wykonanie ładowarki akumulatora kwasowego / żelowego. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia prądu ładowania zależnego od pojemności akumulatora a także regulację napięcia zasilania, tak by możliwe było ładowanie akumulatorów o różnych pojemnościach i napięciach.

Obsługa urządzenia

Należy ustawić potencjometrem R2 napięcie ładowania zależne od posiadanego typu akumulatora. Napięcie ładowania podczas pracy buforowej zawiera się w zakresie od 2,25V do 2,30V na ogniwo (zalecane 2,275V na ogniwo). Czyli od 13,5V do 13,8V dla akumulatora 12V.


Ustawienie napięcia ładowania

Następnie po podłączeniu rozładowanego akumulatora należy ustawić prąd startowy. Początkowy prąd ładowania nie powinien być większy niż 0,3*C [A] (zalecany 0,1*C [A] gdzie C jest pojemnością akumulatora). Dla akumulatora 3Ah wynosi on 0,3*3=0,9A.  Prąd ten w trakcie ładowania będzie systematycznie spadał.
UWAGA: układ LM317BT (na schemacie U1) może wymagać zastosowania radiatora a maksymalny prąd mocno ograniczony jest przez zastosowany mostek graetza (D1) i wynosi 1,5A. Istnieje możliwość działania układu bez mostka graetza, w takim przypadku zamiast niego należy wlutować zwory pamiętając o zachowaniu odpowiedniej polaryzacji w trakcie połączania zasilacza.


Ustawienie prądu ładowania

Po upływie kilku godzin prąd jest bliski zeru a akumulator w pełni naładowany.


Ładowanie akumulatora

Schemat połączeń elektrycznych

Rys. Schemat połączeń elektrycznych.

Projekt PCB

Zaprojektowana PCB ma wymiary 38mm na 48mm i wykonana jest w technologii THT (montaż przewlekany).

Zamów płytkę w PCBWay


Projekt PCB.


Wizualizacja PCB.

 

Podzespoły urządzenia

 


Rozmieszczenie podzespołów na PCB.

Tab. Wartości podzespołów.

 Oznaczenie  Opis
 D1  Mostek prostowniczy
 U1  LM317BT
 C1  2200uF
 U2  BC547B
 R1  390Ω
 R2  4,7kΩ nastawny liniowy
 R3  1Ω  5W
 R4  220Ω
 R5  1kΩ nastawny liniowy
 R6  100Ω

 

Odnośniki

Pliki projektu:

Noty katalogowe:

  • LM317BT – regulator napięcia
  • BC547B – tranzystor bipolarny