Sterownik diody laserowej

 

Dioda laserowa oraz soczewka, które zostały zamontowane w urządzeniu pochodzą z napędu DVD-RW. Moc diody wynosi około 225mW a długość fali emitowanego światła  650nm (światło czerwone).

Sterownik wraz z diodą laserową został zainstalowany w ploterze grawerującym.

W przypadku diod laserowych o większej mocy pojawia się problem spadku ich sprawności wraz ze wzrostem temperatury, a więc także ich mocy promieniowania. Dlatego dla diod laserowych dużej mocy stosowane są stabilizatory prądu, które dynamicznie ustawiają takie napięcie, aby wartość natężenia prądu była odpowiednia.  W urządzeniu zastosowano do tego celu układu Darlingtona realizujący ujemne sprzężenie zwrotne.

Rys.1. Schemat elektryczny sterownika diody laserowej.

 

Rys.2. Projekt PCB sterownika diody laserowej.

 

Tab. 1. Podzespoły elektroniczne modułu lasera.

C1 68nF
R1 10
R2 3,3
R3 1,2k
R4 12k
VR1 2,2k
D1 1N4007
D2 dioda laserowa
Q1 TIP127

 

Rys.3. Zbudowany układ.