Ładowarka akumulatorów żelowych

Cele Celem projektu jest wykonanie ładowarki akumulatora kwasowego / żelowego. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia prądu ładowania zależnego od pojemności akumulatora a także regulację napięcia zasilania, tak by możliwe było ładowanie akumulatorów o różnych pojemnościach i napięciach. Obsługa urządzenia Należy ustawić potencjometrem R2 napięcie ładowania zależne od posiadanego typu akumulatora. Napięcie ładowania podczas pracy… Continue reading

Zabezpieczenie akumulatora

Cele Celem projektu było wykonanie zabezpieczenia akumulatora kwasowego / żelowego przed nadmiernym rozładowaniem. Układ ma na celu odłączenie obciążenia od akumulatora, gdy napięcie na nim spadnie poniżej ustalonej wartości. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia “napięcia odłączenia”. Układ elektroniczny może być obciążany natężeniem prądu wynoszącym  23A. Układ został zaprojektowany na podstawie artykułu, który ukazał się… Continue reading

Sterownik akwariowy v3

Cele Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego, którego zadaniem będzie: sterowanie oświetleniem – włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sygnalizacja dźwiękowa w chwili przekroczenia temperatury 29 °C, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, sterowanie podajnikiem karmy, sterowanie napowietrzaczem. Zmiany w wersji 3.0 Sterownik… Continue reading

Sterownik akwariowy v2

Sterownik akwariowy v2.0 Cele Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego, którego zadaniem będzie: sterowanie oświetleniem – włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym. Zmiany… Continue reading

Proces programowania mikrokontrolerów PIC w środowisku Linux

Wprowadzenie – Łańcuch narzędziowy Łańcuch narzędziowy (eng. “toolchain”) jest zestawem programów za pomocą których tworzony jest produkt.  Układy elektroniczne działające w oparciu o mikrokontrolery poza projektem części elektronicznej wymagają napisania programu wykonywanego przez mikrokontroler. MPLAB Firma Microchip (producent mikrokontrolerów PIC) dostarcza dla swoich produktów darmowe środowisko projektowe MPLAB X IDE oparte o popularne środowisko programistyczne Netbeans (wspierane przez… Continue reading

Sterownik akwariowy v1

Cele Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego, którego zadaniem będzie: sterowanie oświetleniem – włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym. 1.  Projekt PCB Urządzenie… Continue reading

Moduł TTMSB USB

Moduł TTMSB USB – Time Temperature Motor Switch Beeper Cele Celem projektu jest budowa modułu który za pośrednictwem otrzymanych z portu USB lub UART instrukcji będzie realizował następujące funkcje: sterowanie dwoma silnikami DC, włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń dużej mocy, odczyt temperatury otoczenia, udostępnianie czasu rzeczywistego (niezależny RTC), sygnalizacja dźwiękowa. Zasilanie urządzenia realizowane jest z… Continue reading

Raspberry Pi – Instalacja systemu operacyjnego

1. System operacyjny W marcu 2016 roku autor wykonywał instalację systemu Debian Jessie pobranego ze strony: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Pobrano aktualną wersję  LITE (w marcu 2016 był to Debian Jessie) która pozbawiona jest środowiska graficznego i wielu innych programów które mogą zostać doinstalowane w zależności od potrzeb. Wersja “FULL” zawiera specjalnie skonfigurowane środowisko graficzne Gnome wraz z wieloma programami. Instalacja… Continue reading

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Raspberry Pi

Stacja monitorująca na bazie Raspberry Pi

Cele Celem projektu jest zastosowanie mini komputera Raspberry Pi z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux Soft-float Debian “wheezy” do monitoringu wizualnego oraz pomiaru temperatury. Dostęp do obrazu z kamery i odczyt z czujników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Bezprzewodowe połączenie stacji z siecią internet nawiązane jest poprzez darmowy punkt HotSpot jednego z lokalnych dostawców. Rys.… Continue reading

Programator JDM dla mikrokontrolerów PIC

1. Wstęp Rys. 1 Zbudowany programator. Programator JDM z wyprowadzeniem ICSP umożliwia zaprogramowanie 8 bitowych mikrokontrolerów PIC wymienionych w tabeli (tab.1). Są to układy należące do grupy mikrokontrolerów programowanych wysokim napięciem (od 12V do 14V). 2. Obsługiwane mikrokontrolery Tab. 1 Obsługiwane mikrokontrolery. Seria Bit Obudowa Obsługiwane mikrokontrolery Seria 10F 8 6 pin PIC10F200    PIC10F202   PIC10F204  … Continue reading