Moduł GSM/GPRS A6

Moduł A6 umożliwia nawiązanie połączenia fonicznego za pośrednictwem sieci GSM a także GPRS (General Packet Radio Service) mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za poprzez sieć GSM (jest to tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.
Układ występuje w wielu wariantach montażu na PCB wyposażonych w gniazdo dla kart SIM, gniazdo antenowe i inne.
Wyższe wersje układu umożliwiają również współpracę z kamerami.

W tym opracowaniu głównym tematem jest sposób nawiązania połączenia fonicznego. Operacje takie; wysyłanie SMS, pakietowa transmisja danych są analogiczne do innych modułów jak np. M590E

 

Podłączenie modułu A6

A6 GSM GPRS dźwięk

 

PWR_KEY – podanie napięcia >1,9V na minimum 2s powoduje uruchomienie urządzenia. Normalnie można podłączyć pod zasilanie i startuje zaraz po podaniu zasilania. Można też podłączyć przez rezystor do masy i tranzystorem podać stan wysoki na pin.

RST – normalnie podłączony do masy, podanie stanu wysokiego powoduje reset. Można podłączyć na stałe  do masy lub przez rezystor do masy i sterować tranzystorem.

 

Komunikacja z A6

Ustawienia parametrów komunikacji mogą się różnić, w testowanym układzie prędkość transmisji (baud rate) wynosiła 115200bps, brak bitu parzystości (parity none), 8 bitów danych (data bits 8), jeden bit stopu (one stop bits).
Instrukcje do modułu A6 wydawane są w formacie komunikatów AT.

Po wydaniu komendy AT układ odpowiada OK. Oznacza to poprawnie nawiązaną łączność z modułem.

Echo

ATE0 – wyłącz echo
ATE1 – włącz echo

CREG – Sprawdzenie połączenia z siecią

AT+CREG?
+CREG: 1,1

OK

CSQ – Sprawdzenie poziomu sygnału

AT+CSG
+CSQ: 10,99

OK

SNFS – Przełączenie słuchawki/głośnik

Domyślnym ustawieniem układu jest podanie dźwięku na wyjście głośnika jednak ten nie posiada wyprowadzenia na płytce układu. Należy przełączyć układ by sygnał audio był podawany na wyjście słuchawkowe (EAR_L i EAR_R) mikrofon również zostaje przełączony na MIC2_P.

AT+SNFS=0

CLVL – Ustawienie głośności

Ustawienie głośności dokonuje się instrukcją:

AT+CLVL=5

gdzie wartość numeryczna oznacza poziom głośności (im niższa wartość, tym głośniej)

ATD – Nawiązanie połączenia

Przykład nawiązania połączenia fonicznego z numerem 503111111

ATD503111111;

ATH – Rozłączenie połączenia

Rozłączenie połączenia fonicznego dokonuje się przez wydanie instrukcji:

ATH

ATA – Akceptacja połączenia przychodzącego

Akceptacja przychodzącego połączenia fonicznego:

ATA

 

Odnośniki