ClassAdmin – przywracanie ustawień kont użytkownika

Cele

Program ClassAdmin został napisany z myślą o pracowniach (szkoły, warsztaty itp.) z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux Debian / Ubuntu. Jego zadaniem jest zapisanie aktualnego stanu konta użytkownika wraz z wszystkimi jego ustawieniami i przywracanie do tego stanu systemu z każdym jego uruchomieniem. Użytkownik może dokonywać wszelkich operacji w ramach swojego konta, jednak nie są one trwałe.

Działanie programu

System operacyjny Linux Debian (oraz jego pochodne jak np. Ubuntu) wszystkie ustawienia konta użytkownika przechowuje w jego folderze domowym (np. /home/user) zatem przywrócenie ustawień wiąże się jedynie z wykonaniem kopii tego folderu a następnie jego przywracaniem z każdym uruchomieniem komputera. Program ClassAdmin usprawnia ten proces dokonując kopii folderu home użytkownika w ścieżce /root/class_admin/ oraz generując skrypt sh powodujący jego przywrócenie poprzez wywołanie stosownego zapisu w crontab:

@reboot root sh /root/class_admin/user_renew.sh

Instalacja i uruchomienie

Po pobraniu pliku deb z repozytorium należy w konsoli wejść do folderu do którego został on pobrany i dokonać instalacji jako root poleceniem:

dpkg -i ClassAdmin_1.2_i386.deb

Po zakończonej instalacji wywołanie programu (również z prawami roota) następuje po wydaniu polecenia:

classadmin

Skutkuje to wyświetleniem głównego menu programu w którym dokonuje się wyboru użytkownika, którego konto będzie przywracane do aktualnie wprowadzonych ustawień (konfiguracji konta należy dokonać przed uruchomieniem programu).

Wybierając przypisany numer do użytkownika należy kliknąć enter w celu potwierdzenia.
Zostaje wyświetlone menu.

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy przejść kolejno przez wszystkie cztery punkty

  1. instalacja – stworzenie skryptu sh przywracającego ustawienia,
  2. backup stanu – skopiowanie aktualnych ustawień użytkownika do których będzie następowało przywracanie,
  3. uruchamianie przy starcie – dopisanie skryptu sh (punkt 1) do crontab,
  4. koniec – zakończenie programu.

Celem utworzenia nowego punktu przywracania (np. po instalacji nowego oprogramowania) wystarczy dokonać jedynie operacji z punktu 2 “backup stanu”.

Odnośniki

Wersja dla Linux Debian i386: