TIO – prosty terminal TTY

Informacje

Aplikacja TIO została stworzona przez Martina Lunda i jest udostępniona na licencji GNU General Public License, co daje możliwość modyfikowania jej źródła przez innych programistów i wydawania własnej wersji programu. Jest to aplikacja konsolowa terminala TTY dla systemu Linux. Jest to bardzo przydatny program, gdy chcemy nawiązać komunikację np. z mikrokontrolerem podłączonym przez przejściówkę USB-UART lub przez port COM do komputera. Aplikacja w oryginale nie dawała możliwości dodania na końcu wysyłanego komunikatu znaku końca linii. Jest to w wielu rozwiązaniach bardzo przydatne, by mikrokontroler mógł rozpoznać koniec transmisji danych. Wprowadzona modyfikacja polega na dodaniu tej funkcjonalności.

Instalacja w systemie Linux Debian

Zmodyfikowaną wersję programu udostępniłem w postaci pakietu deb, co upraszcza instalację w systemie Linux Debian (i pochodnych, jak np. Ubuntu). Paczka jest dostępna w repozytorium i po jej pobraniu w następnie wejściu w konsoli do lokalizacji w której się znajduje można dokonać instalacji (będąc zalogowanym jako root):

dpkg -i tio*

Po podłączeniu Arduino lub innego mikrokontrolera bądź przejściówki USB-UART w systemie pojawia się  urządzenie w postaci pliku, zwykle: /dev/ttyUSB0
Jednak prawa do tego pliku ma tylko root i może to być uciążliwe z uwagi na konieczność uruchamiania programu TIO z poziomu roota. Można jednak dokonać pewnej modyfikacji, by podłączane urządzenie tego typu zawsze było dostępne dla wszystkich użytkowników. W tym celu należy z poziomu root wydać polecenie:

sudoedit /etc/udev/rules.d/50-ttyusb.rules

A następnie dodać wpis:

KERNEL==”ttyUSB[0-9]*”,NAME=”tts/USB%n”,SYMLINK+=”%k”,GROUP=”uucp”,MODE=”0666″

 

Obsługa programu

By uruchomić TIO należy wywołać go z konsoli z podaniem lokalizacji pliku tty. Przykładowo:

tio /dev/ttyUSB0

Program uruchomi się z domyślnymi ustawieniami, czyli dane będą wysyłane bez informacji i końcu linii, baudrate 115200 bps, databits 8. flow none, stopbits 1, parity none, opóźnienie wysłania 0 ms, bez logowania do pliku. Opcje te można zmodyfikować dodając odpowiednie parametry przy wywołaniu programu:

 • -e –endline yes|no
 • -b –baudrate
 • -d –databits 5|6|7|8
 • -f –flow hard|soft|none
 • -s –stopbits 1|2
 • -p –parity odd|even|none
 • -o –output-delay
 • -n –no-autoconnect
 • -l –log
 • -v –version
 • -h –help

Przykładowe wywołanie programu z modyfikacją prędkości transmisji danych na 9600 bps oraz dodaniem informacji o końcu linii będzie wyglądać następująco:

tio /dev/ttyUSB0 -b 9600 -e yes

Odnośniki

Wersja dla Linux Debian:

Linki: