Wizualizacja kursu Bitcoin – VisuoBTC

Cele

Celem projektu była konstrukcja wyświetlacza kursu kryptowaluty Bitcoin. Rozdzielczość kursu wynosi 15 minut i jest on automatycznie skalowany do wymiarów ekranu.

Elementy systemu

Kurs Bitcoin pobierany jest automatycznie przez skrypt uruchamiany co 15 minut przez Cron – na serwerze, gdzie wyniki zapisywane są w bazie danych. Serwer udostępnia przez API dane w formacie Json które pobierane są przez wyświetlacz.
Funkcję wyświetlacza pełni układ HTIT-W8266 firmy Heltec wyposażony w ekran OLED i ESP8266. Połączenie z siecią Internet (serwerem udostępniającym dane) odbywa się za pośrednictwem sieci WiFi.

 

Uruchomiony wizualizator kursu Bitcoin

Wsad dla ESP8266

Gotowy wsad w postaci pliku “visuobtc.bin” dla ESP został udostępniony w repozytorium, natomiast sposób jego użycia jest opisany w artykule “Wgrywanie firmware do ESP8266“.

Konfiguracja

Po graniu firmware do ESP należy nawiązać z nim połączenie za pośrednictwem portu UART (prędkość: 115200 baud).
Ważnym jest by jako zakończenie linii wybrać “nowa linia”, czyli znak “\n” – informuje on ESP o zakończeniu wysyłania instrukcji, bądź ciągu znaków.

Po wysłaniu znaku “h” (i znaku nowej linii) wyświetlane jest menu:

IP address: 
0.0.0.0
s – skanuj sieci
c – konfiguruj siec
o – czytaj konfiguracje
j – polacz z siecia
h – wyswietl to menu

Układ nie jest jeszcze skonfigurowany, należy przeskanować dostępne sieci WiFi (wysyłając znak “s”):

skanowanie rozpoczete
skanowanie zakonczone

5 networks found
1: SPOT-0ED0 (-86)*
2: Live-199 (-50)*
3: Darmowe_WiFi (-49) 
4: NoweEnergie (-54)
5: 16_E30BBC (-83)*

Lista sieci zawiera SSID, poziom sygnału i informację o zabezpieczeniu (“*”).
Kolejnym etapem jest podłączenie do wybranej sieci (w tym przypadku “NoweEnergie” – sieć otwarta).

Konfiguracja następuje po wysłaniu znaku “c”. Należy wpisać SSID sieci i podać hasło.

Podłączenie do sieci wykonywane będzie automatycznie po starcie urządzenia. W tej chwili możliwe jest podłączenie po wysłaniu znaku “j”:

Laczenie z NoweEnergie
***
Polaczono

Gwiazdki to próby połączenia, jest podejmowane sześć prób.

Kod programu

Program został napisany w środowisku Arduino IDE. Kod źródłowy dostępny jest w repozytorium, do jego kompilacji konieczne jest posiadanie biblioteki “U8g2lib” obsługującej wyświetlacz OLED.

Odnośniki

Pliki projektu: