Fotografia Kirlianowska – elektrofotografia

Fotografia Kirlianowska jest procesem utrwalającym obraz elektrycznego wyładowania koronowego (niezupełnego) na kliszy fotograficznej. W aparacie kirlianowskim stan ten utrzymywany jest w sposób sztuczny przez odpowiednią budowę ekranu na którym ono zachodzi (tak by nie doszło do wyładowania zupełnego – przebicia). Owy ulot ładunków elektrycznych wywołuje jonizację gazu otaczającego badany przedmiot, zachodzi zjawisko rekombinacji i można… Continue reading