ImgFolderResizer

Informacje

Aplikacja została napisana w języku C++ i frameworku Qt dla systemów operacyjnych Linux (Debian/Ubuntu) oraz Windows. Przeznaczona jest dla 64bitowych wersji tych systemów.

Instalacja w systemie Linux Debian

Pobrany pakiet DEB dla 64 bitowej wersji systemu (odnośnik na dole strony) należy zainstalować (z poziomu root) poleceniem:

dpkg -i ImgFolderResizer_1_amd64.deb

Odinstalowanie programu następuje po wydaniu polecenia:

dpkg –remove ImgFolderResizer

Instalacja w systemie Microsoft Windows

Pobrany plik EXE (odnośnik na dole strony) należy uruchomić, co spowoduje wypakowanie programu do wskazanego miejsca. Uruchomienie programu następuje po kliknięciu w plik “ImgFolderResizer.exe”.

Obsługa programu

Po uruchomieniu zostaje wyświetlone główne okno programu. Po kliknięciu przycisku “otwórz folder ze zdjęciami” należy wejść do folderu w którym znajdują się zdjęcia na których ma zostać przeprowadzona procedura. Następnie dokonuje się wyboru czy zdjęcia mają zostać stworzone jako oddzielne pliki, czy też zostaną nadpisane. Kolejnym parametrem jest dokonanie wyboru rozmiaru przeskalowanych zdjęć. Z kilku dostępnych wysokości należy wybrać najbardziej odpowiednią, szerokość obrazu zostanie dobrana automatycznie. Po wykonaniu ustawień i kliknięciu przycisku “Skaluj zdjęcia” program rozpoczyna swoje działanie informując o postępach.

 

 

Odnośniki

Wersja dla Linux Debian:

Wersja dla Windows: