Facebook   youtube   RSS

Wzorce projektowe

Dział zawiera opisy uruchomień modułów lub urządzeń i sposoby obsługi ich podstawowych funkcji. Zastosowane tu rozwiązania są wzorcami przy budowie bardziej złożonych projektów.

 

Przygotowanie projektu dla PCBWay


W artykule został omówiony sposób przygotowania projektu PCB stworzonego w DipTrace do produkcji przez chińską fabrykę PCBWay.
Czytaj całość...

Projekt PCB i wizualizacja


Film przedstawiający proces projektowania PCB i wizualizację układu
Czytaj całość...

Arduino - synteza mowy


Biblioteka Talkie umożliwia syntezę mowy i odtwarzanie dźwięku przez Arduino Uno bez konieczności stosowania dodatkowych układów elektronicznych.
Czytaj całość...

Moduł GSM/GPRS A6


Moduł A6 umożliwia nawiązanie połączenia fonicznego za pośrednictwem sieci GSM a także GPRS (General Packet Radio Service) mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za poprzez sieć GSM (jest to tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.
Czytaj całość...

Moduł ENC28J60


Moduł ENC28J60 pozwala na połączenie mikrokontrolerów z siecią pracującą w standardzie 10/100/1000Base-T.
Czytaj całość...

Moduł GPRS M590E


Moduł GPRS (General Packet Radio Service) firmy SHENZEN NEOWAY o oznaczeniu M590E jest układem elektronicznym mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za pośrednictwem sieci GSM (tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Moduł znajduje zastosowanie w urządzeniach alarmowych, ruchomych terminalach płatniczych, stacjach monitorujących i innych.
Czytaj całość...

Sterownik diody laserowej


Dioda laserowa oraz soczewka, które zostały zamontowane w urządzeniu pochodzą z napędu DVD-RW. Moc diody wynosi około 225mW a długość fali emitowanego światła  650nm (światło czerwone). Sterownik wraz z diodą laserową został zainstalowany w ploterze grawerującym.
Czytaj całość...

Magistrala CAN - PIC18F25K80


Obsługa magistrali CAN na przykładzie mikrokontrolera PIC18F25K80 i transceivera MCP2551.
Czytaj całość...

RFID - RC522


Opracowanie zawiera sposób podłączenia MFRC522 do portu SPI mikrokontrolera PIC18F4550 (zasilanego napięciem 3,3V). Kod programu (rozdziału 4) oraz biblioteki (rozdział 5) zostały przepisane z języka C dla Arduino na CCS dla mikrokontrolerów PIC firmy Microchip.
Czytaj całość...

Odtwarzanie dźwięku przez PWM


Przykład odtwarzania dźwięku za pomocą PWM przez mikrokontroler. Program generujący z dowolnego pliku WAV kod w języku C++ zawierający zmienną tablicową z próbkami dźwięku.
Czytaj całość...

Moduł WiFi ESP8266 - komendy AT


Moduł posiada zintegrowany stos protokołu TCP/IP, co wraz z możliwością sterowania poprzez komendy AT umożliwia podłączenie do sieci WiFi urządzeń opartych nawet o proste mikrokontrolery.
Czytaj całość...