Wzorce projektowe

Dział zawiera opisy uruchomień modułów lub urządzeń i sposoby obsługi ich podstawowych funkcji. Zastosowane tu rozwiązania są wzorcami przy budowie bardziej złożonych projektów.

 

Arduino - synteza mowy

Biblioteka Talkie umożliwia syntezę mowy i odtwarzanie dźwięku przez Arduino Uno bez konieczności stosowania dodatkowych układów elektronicznych.

Moduł GSM/GPRS A6

Moduł A6 umożliwia nawiązanie połączenia fonicznego za pośrednictwem sieci GSM a także GPRS (General Packet Radio Service) mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za poprzez sieć GSM (jest to tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

Moduł ENC28J60

Moduł ENC28J60 pozwala na połączenie mikrokontrolerów z siecią pracującą w standardzie 10/100/1000Base-T.

Moduł GPRS M590E

Moduł GPRS (General Packet Radio Service) firmy SHENZEN NEOWAY o oznaczeniu M590E jest układem elektronicznym mającym na celu zapewnić pakietową wymianę danych za pośrednictwem sieci GSM (tak zwana sieć 2.5G). Dane mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub przykładowo przez sieć Internet za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Moduł znajduje zastosowanie w urządzeniach alarmowych, ruchomych terminalach płatniczych, stacjach monitorujących i innych.

Sterownik diody laserowej

Dioda laserowa oraz soczewka, które zostały zamontowane w urządzeniu pochodzą z napędu DVD-RW. Moc diody wynosi około 225mW a długość fali emitowanego światła  650nm (światło czerwone). Sterownik wraz z diodą laserową został zainstalowany w ploterze grawerującym.

Magistrala CAN - PIC18F25K80

Obsługa magistrali CAN na przykładzie mikrokontrolera PIC18F25K80 i transceivera MCP2551.

RFID - RC522

Opracowanie zawiera sposób podłączenia MFRC522 do portu SPI mikrokontrolera PIC18F4550 (zasilanego napięciem 3,3V). Kod programu (rozdziału 4) oraz biblioteki (rozdział 5) zostały przepisane z języka C dla Arduino na CCS dla mikrokontrolerów PIC firmy Microchip.

Odtwarzanie dźwięku przez PWM

Przykład odtwarzania dźwięku za pomocą PWM przez mikrokontroler.
Program generujący z dowolnego pliku WAV kod w języku C++ zawierający zmienną tablicową z próbkami dźwięku.

Moduł WiFi ESP8266 - komendy AT

Moduł posiada zintegrowany stos protokołu TCP/IP, co wraz z możliwością sterowania poprzez komendy AT umożliwia podłączenie do sieci WiFi urządzeń opartych nawet o proste mikrokontrolery.