Facebook   youtube   RSS

Mikrokontrolery

Projekty wykonane na bazie mikrokontrolerów typu PIC.

Internetowy sterownik nagrzewnicy


Urządzenie umożliwia dokonanie zdalnego odczytu temperatury oraz ustawienie żądanej. Sterownik ma włączać i wyłączać nagrzewnicę by utrzymać zadaną temperaturę. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika zalania, by wykryć np. pęknięcie rury w pomieszczeniu. Została również zaimplementowana możliwość zdalnego sterowania dodatkowym odbiornikiem prądu np. oświetleniem. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych po wpisaniu adresu IP, po skonfigurowaniu routera możliwy jest również dostęp z sieci Internet.
Czytaj całość...

Sygnalizator akustyczny


Projekt miał na celu budowę konfigurowalnego sygnalizatora akustycznego. Układ docelowo będzie pełnił funkcję sygnalizatora akustycznego umieszczonego na zewnątrz budynku i współpracującego z centralką alarmową. Przewiduje się, że czasowo układ przejmie funkcję centrali alarmowej (zanim system alarmowy zostanie w pełni uruchomiony w obiekcie). Istnieje możliwość wykorzystania układu w celu odstraszania zwierząt.
Czytaj całość...

Symulator bramek logicznych


Zadaniem symulatora bramek logicznych będzie prezentacja działania prostego obwodu zbudowanego z bramki AND, NOT oraz OR. Za pomocą LED będzie sygnalizowany stan na wejściach i wyjściach z poszczególnych bramek. Układ przeznaczony jest do celów dydaktycznych, będzie uruchamiany przez zegar binarny w określonych porach dnia z uwagi na pracę w gablocie.
Czytaj całość...

Zegar binarny


Celem projektu było wykonanie zegara wyświetlającego czas rzeczywisty w formie binarnej.  Z uwagi na to iż zegar będzie znajdował się w gablocie bez dostępu do stałego źródła zasilania a obecność osób przewidywana jest tylko w ciągu dnia wymagane jest by wyłączyć wyświetlacz w godzinach od 18:00 do 7:00. Zegar ma posiadać wyprowadzenie uruchamiające w ciągu dnia inne urządzenia znajdujące się w gablocie a wyłączające je w godzinach nocnych. Projekt został wykonany do zastosowań dydaktycznych.
Czytaj całość...

Sterownik akwariowy v3.0


Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego, którego zadaniem będzie: sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sygnalizacja dźwiękowa w chwili przekroczenia temperatury 29 °C, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, sterowanie podajnikiem karmy, sterowanie napowietrzaczem.
Czytaj całość...

Sterownik akwariowy v2.0


Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.
Czytaj całość...

Proces programowania mikrokontrolerów PIC w środowisku Linux


Łańcuch narzędziowy (eng. toolchain) jest zestawem programów za pomocą których tworzony jest produkt.  Układy elektroniczne działające w oparciu o mikrokontrolery poza projektem części elektronicznej wymagają napisania programu wykonywanego przez mikrokontroler. W artykule zostaną przedstawione sposoby programowania mikrokontrolerów w środowisku operacyjnym Linux - Debian.
Czytaj całość...

Sterownik akwariowy v1.0


Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.
Czytaj całość...

Moduł TTMSB USB


Moduł obsługujący dwa silniki DC, zegar czasu rzeczywistego, termometr, przekaźniki oraz sygnalizator dźwiękowy.
Czytaj całość...

Programator JDM dla mikrokontrolerów rodziny PIC


Programator JDM z wyprowadzeniem ICSP umożliwia zaprogramowanie 8 bitowych mikrokontrolerów PIC należących do grupy mikrokontrolerów programowanych wysokim napięciem (od 12V do 14V).
Czytaj całość...

Sterownik czasowy


Celem urządzenia będzie włączenie a następnie wyłączenie dwóch odbiorników energii elektrycznej o wyznaczonym czasie. Konfiguracja urządzenia będzie odbywać się za pomocą trzech przycisków (góra, zatwierdź, dół). Informacje o stanie urządzenia oraz opcje menu wyświetlane będą na ekranie 16x1 znaków.
Czytaj całość...

Sterowanie wyświetlaczem za pomocą USART


Opis mikrokontrolera PIC16F84A z programowo zaimplementowanym portem USART i wysyłającym otrzymane znaki na wyświetlacz.
Czytaj całość...

Bezprzewodowe Łącze Optyczne - FSO


Obszerny opis budowy urządzenia nadawczo odbiorczego, które służy do budowy sieci z laserową transmisją danych
Czytaj całość...

Ploter laserowy


Opis budowy plotera laserowego
Czytaj całość...