Mikrokontrolery

Projekty wykonane na bazie mikrokontrolerów typu PIC.

Internetowy sterownik nagrzewnicy

Urządzenie umożliwia dokonanie zdalnego odczytu temperatury oraz ustawienie żądanej. Sterownik ma włączać i wyłączać nagrzewnicę by utrzymać zadaną temperaturę. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika zalania, by wykryć np. pęknięcie rury w pomieszczeniu. Została również zaimplementowana możliwość zdalnego sterowania dodatkowym odbiornikiem prądu np. oświetleniem. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych po wpisaniu adresu IP, po skonfigurowaniu routera możliwy jest również dostęp z sieci Internet.

Sygnalizator akustyczny

Projekt miał na celu budowę konfigurowalnego sygnalizatora akustycznego. Układ docelowo będzie pełnił funkcję sygnalizatora akustycznego umieszczonego na zewnątrz budynku i współpracującego z centralką alarmową. Przewiduje się, że czasowo układ przejmie funkcję centrali alarmowej (zanim system alarmowy zostanie w pełni uruchomiony w obiekcie). Istnieje możliwość wykorzystania układu w celu odstraszania zwierząt.

Symulator bramek logicznych

Zadaniem symulatora bramek logicznych będzie prezentacja działania prostego obwodu zbudowanego z bramki AND, NOT oraz OR. Za pomocą LED będzie sygnalizowany stan na wejściach i wyjściach z poszczególnych bramek. Układ przeznaczony jest do celów dydaktycznych, będzie uruchamiany przez zegar binarny w określonych porach dnia z uwagi na pracę w gablocie.

Zegar binarny

Celem projektu było wykonanie zegara wyświetlającego czas rzeczywisty w formie binarnej. 
Z uwagi na to iż zegar będzie znajdował się w gablocie bez dostępu do stałego źródła zasilania a obecność osób przewidywana jest tylko w ciągu dnia wymagane jest by wyłączyć wyświetlacz w godzinach od 18:00 do 7:00.
Zegar ma posiadać wyprowadzenie uruchamiające w ciągu dnia inne urządzenia znajdujące się w gablocie a wyłączające je w godzinach nocnych.
Projekt został wykonany do zastosowań dydaktycznych.

Sterownik akwariowy v3.0

Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego, którego zadaniem będzie:

Sterownik akwariowy v2.0

Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.

Proces programowania mikrokontrolerów PIC w środowisku Linux

Łańcuch narzędziowy (eng. toolchain) jest zestawem programów za pomocą których tworzony jest produkt.  Układy elektroniczne działające w oparciu o mikrokontrolery poza projektem części elektronicznej wymagają napisania programu wykonywanego przez mikrokontroler. W artykule zostaną przedstawione sposoby programowania mikrokontrolerów w środowisku operacyjnym Linux - Debian.

Sterownik akwariowy v1.0

Celem projektu jest budowa sterownika akwariowego. Jego zadaniem jest sterowanie oświetleniem - włączenie i wyłączenie o ustalonej porze, kontrola temperatury wody w zbiorniku i jej prezentacja na wyświetlaczu LCD, sterowanie grzałką celem utrzymania zadanej temperatury w zbiorniku, niezależne włączanie i wyłączanie dwóch urządzeń co określony interwał czasu w cyklu dobowym.

Moduł TTMSB USB

Moduł obsługujący dwa silniki DC, zegar czasu rzeczywistego, termometr, przekaźniki oraz sygnalizator dźwiękowy.

Programator JDM dla mikrokontrolerów rodziny PIC

Programator JDM z wyprowadzeniem ICSP umożliwia zaprogramowanie 8 bitowych mikrokontrolerów PIC należących do grupy mikrokontrolerów programowanych wysokim napięciem (od 12V do 14V).

Sterownik czasowy

Celem urządzenia będzie włączenie a następnie wyłączenie dwóch odbiorników energii elektrycznej o wyznaczonym czasie. Konfiguracja urządzenia będzie odbywać się za pomocą trzech przycisków (góra, zatwierdź, dół). Informacje o stanie urządzenia oraz opcje menu wyświetlane będą na ekranie 16x1 znaków.

Sterowanie wyświetlaczem za pomocą USART

Opis mikrokontrolera PIC16F84A z programowo zaimplementowanym portem USART i wysyłającym otrzymane znaki na wyświetlacz.

Bezprzewodowe Łącze Optyczne - FSO

Obszerny opis budowy urządzenia nadawczo odbiorczego, które służy do budowy sieci z laserową transmisją danych

Ploter laserowy

Opis budowy plotera laserowego