ESP8266

Projekty wykonane na bazie układu ESP8266

ESP8266 - Wizualizacja kursu Bitcoin

Celem projektu była konstrukcja wyświetlacza kursu kryptowaluty Bitcoin. Rozdzielczość kursu wynosi 15 minut i jest on automatycznie skalowany do wymiarów ekranu.

ESP8266 - termostat

Celem projektu było stworzenie programu dla ESP8266 który odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i zależnie od nastaw wprowadzonych przez użytkownika włącza lub wyłącza grzałkę. Urządzenie pełni funkcję termostatu sterowanego przez przeglądarkę internetową i jest podłączone do wybranej sieci WiFi.

AirQ, sygnalizator smogu

Celem projektu było opracowanie sygnalizatora informującego w zwięzłej formie o poziomie zanieczyszczeń powietrza (PM 10, PM 2,5) we wskazanej lokalizacji, bez konieczności posiadania własnej stacji pomiarowej.

Wgrywanie firmware do ESP8266

Układ ESP8266 dostarczany jest przez producenta z wczytanym domyślnie oprogramowaniem sprzętowym (tak zwanym firmware), często jest to oprogramowanie obsługujące komendy AT. Potencjał ESP8266 jest jednak znacznie większy...

ESP8266 NodeMCU Prog

Aplikacja umożliwia edycję skryptów napisanych w języku LUA i wczytywanie ich do pamięci układu ESP8266 działającego pod kontrolą NodeMCU.
Program daje również możliwość wysyłania pojedynczych rozkazów jak i monitorowanie odpowiedzi udzielonych przez urządzenie.