Facebook   youtube   RSS

Detektor burz

Data rozpoczęcia projektu: 2015-05-01

Realizacja:

Celem projektu jest budowa detektora wyładowań atmosferycznych działającego w oparciu o detekcję charakterystycznych zakłóceń radiowych w zakresie niskich częstotliwości.

Termin realizacji projektu został przewidziany na okres letni z uwagi na duże prawdopodobieństwo występowania pożądanych zjawisk atmosferycznych.