Stacja wykrywania skażeń promieniotwórczych

Data rozpoczęcia projektu: 2015-05-01

Realizacja:

Zadaniem stacji pomiarowej będzie wykrywanie skażeń promieniotwórczych w celu umożliwienia bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej.