Facebook   youtube   RSS

System alarmowy

Data rozpoczęcia projektu: 2014-11-05

Realizacja:

Celem projektu jest budowa systemu alarmowego w którego skład będą wchodzić:

Komunikacja pomiędzy centralą, manipulatorem kodowym i modułami rozszerzającymi (np. umożliwiającymi podłączenie dodatkowych czujek) będzie następowała po magistrali CAN. Dzięki temu zostanie zmniejszona ilość okablowania (minimalnie do 2 kabli zgodnych ze specyfikacją magistrali CAN), będzie możliwość łatwej rozbudowy systemu,  możliwość komunikacji z innymi układami podłączonymi do magistrali CAN (inteligentny budynek).

System alarmowy będzie współpracował z typowymi detektorami takimi jak czujniki PIR, mikrofalowe, czujniki dymu, detektory wtargnięcia i inne.


2015-05-22

Poprawna komunikacja między centralą a manipulatorem kodowym.
Testowanie oraz rozwój oprogramowania.


2015-05-21

Opracowanie płyty PCB manipulatora kodowego bazującego na module RFID-RC522.


2015-05-18

Uruchomienie manipulatora kodowego opartego na module RFID-RC522 i mikrokontrolerze PIC18F25K80 na płycie stykowej (wersja prototypowa). Poprawny odczyt znaczników i poprawna komunikacja po magistrali CAN.


2015-04-15

Opracowanie oprogramowania dla manipulatora kodowego. Uzyskanie dostępu będzie odbywało się za pomocą znaczników RFID. Zastosowano układ RC522.


2015-02-17

Uruchomienie stanowiska testowego.
Poprawne przesłanie flag informacyjnych poprzez magistralę CAN.
Zastąpienie czujek dwustanowych typu NO przez typ NC.
Automatyczne wykrycie i włączenie linii dozorowych do których zostały podłączone czujki dwustanowe typu NC.
Potwierdzenie poprawności działania linii dozorowych dwustanowych typu NC.


2015-02-12

Projekt PCB v0.3 - naprawa znanych błędów w projekcie centrali.


2015-01-30

Poprawnie nawiązana komunikacja za pośrednictwem magistrali CAN w trakcie testów z wykorzystaniem centrali v0.1 i v0.2.


2015-01-20

Wykonanie v0.2 PCB.


2015-01-19

Projekt v0.2 PCB centrali - sterowanie syreną za pośrednictwem przekaźnika.


2015-01-18

Próba uruchomienia magistrali CAN - tworzenie oprogramowania i stanowiska do analizy działania układu.


2015-01-16

Testowanie centrali.
Potwierdzenie poprawności działania linii dozorowych dwustanowych typu NO.


2015-01-15

Wytrawienie i montaż PCB centrali v0.1


2015-01-08

Rozpoczęcie tworzenia oprogramowania dla mikrokontrolera centrali.


2015-01-07

v0.1 projektu PCB centrali zakończona.


2014-11-05

Rozpoczęcie projektu PCB centrali.