Facebook   youtube   RSS

Copernicus

Polski projekt Copernicus to amatorska grupa wysyłająca sondy do górnych warstw atmosfery. Polecamy na stronie dział z filmami a w nim 18 minutowe nagranie z lotu balonu na wysokości 25km.

SABLE

Amatorska sonda zbudowana na bazie balonu meteorologicznego, która wzniosła się na wysokość 36km i wykonała zdjęcia ziemi.