Facebook   youtube   RSS

FunSci

Plany do budowy między innymi mikroskopów, teleskopów

Podręcznik do fizyki

Podręcznik do fizyk on-line. Autorstwa Zbigniewa Kąkola i Jana Żukowskiego.

Kevin Warwick

Strona profesora K.Warwicka prowadzącego eksperymenty z układem nerwowym połączonym z układami elektronicznymi.

Weird Science

Strona Marka Plesa mająca na celu popularyzację nauki. W artykułach z dziedziny chemii, elektroniki i fizyki można znaleźć podbudowę teoretyczną na temat pre­zen­to­wa­nego zja­wi­ska, wykaz potrzeb­nych mate­ria­łów i narzędzi, spo­sób prze­pro­wa­dze­nia doświad­cze­nia, a także wyja­śnie­nie.

Deep Space Network Now

Aktualny status komunikacji w globalnej sieci dużych anten zarządzana przez Jet Propulsion Laboratory. Anteny te pozwalają na nawiązanie łączności pomiędzy Ziemią a flotą bezzałogowych sond kosmicznych eksplorujących Układ Słoneczny.