Stacja monitorująca na bazie Raspberry Pi

Celem projektu jest zastosowanie mini komputera Raspberry Pi do monitoringu wizualnego oraz pomiaru temperatury. Dostęp do obrazu z kamery i odczyt z czujników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Bezprzewodowe połączenie stacji z siecią internet wykonane jest za pośrednictwem darmowego punktu HotSpot jednego z lokalnych dostawców internetu.

Raspberry Pi - Instalacja systemu operacyjnego

Opis kilku sposobów instalacji systemu operacyjnego na karcie SD dla Raspberry Pi.