Instalacja PlatformIO w systemie Debian / Ubuntu

PlatformIO - wtyczka dla edytora Atom umożliwiająca pisanie programów dla Arduino, ESP oraz STM