Facebook   youtube   RSS

Aktualizacja: 2019-02-15

CANHome - Czytnik RFID

Cele

Projektowany czytnik RFID będzie współpracował z innymi urządzeniami podłączonymi za pośrednictwem magistrali CAN tworzącymi tzw. inteligentny budynek (IQ-Building). Po przyłożeniu do czytnika karty zbliżeniowej bądź breloka RFID (13,56 MHz) zostaje odczytany z nich unikalny numer seryjny, a następnie informacja o tym fakcie zostanie rozgłoszona w sieci. Po tym zdarzeniu urządzenia w sieci będą mogły podjąć uprzednio zdefiniowane działania jak np. rozbrojenie alarmu, włączenie oświetlenia lub odblokowanie drzwi.

Podzespoły urządzenia

Czytnik RFID zbudowany jest na bazie modułu RFID-RC522 (współpracującego z kartami / brelokami komunikującymi się na częstotliwości 13,56 MHz) podłączonego do mikrokontrolera PIC18F25k80. Wymiana danych między modułem czytnika a mikrokontrolerem odbywa się za pośrednictwem magistrali SPI.

Z uwagi na pracę modułu RC522 w standardzie napięć 3,3V również mikrokontroler zasilany jest takim napięciem. Sieć CANHome  dostarcza napięcia 5V, takich napięć wymaga również magistrala CAN - z tego powodu na płycie modułu sterującego umieszczono stabilizator napięcia 3,3V.
Mikrokontroler posiada wbudowany układ obsługi magistrali CAN, jednak wymaga podłączenia transceivera MCP2551.

Stan urządzenia (lub sieci) możliwy jest do prezentacji za pomocą dwóch LED o kolorze czerwonym i zielonym a także informowanie za pośrednictwem dźwięków generowanych przez buzzer.

moduły czytnika RFID

Projekt PCB

Moduł sterujący wyposażony jest w gniazdo J1 do którego podłącza się programator ICSP w celu wczytania programu do mikrokontrolera.
Złącze J1 przeznaczone jest do podłączenia modułu RC552.
J3 jest gniazdem do którego opcjonalnie mogą zostać podłączone dwie LED.
Na PCB znajduje się również gniazdo zasilania 5V i do podłączenia magistrali CAN.

Projekt PCB modułu sterującego RFID

Podzespoły

R1, R2 4,7k
R3 100k
R4 6k
R5 46k
R6, R7 100
R8 100k
C1  
C2  
D1 1N4007
U1 PIC18F25k80
U2 MCP2551
U3 LM317KC
BUZZ HCM1005

Program mikrokontrolera

 

Działające urządzenie

 

Czytnik RFID CAN 

 

Odnośniki

Pliki projektu:

Przypisy:

Noty katalogowe:

 

Wyślij komentarz