Facebook   youtube   RSS

Aktualizacja: 2003-08-08

Whimshurst - Maszyna elektrostatyczna

Maszyna elektrostatyczna

Maszyna elektrostatyczna to urządzenie wytwarzające ładunki elektrostatyczne. Maszyna zbudowana jest z dwóch tarcz wykonanych z dobrego izolatora (szkło, ebonit, pleksiglas, szkło akrylowe itp.). Tarcze ustawione są na jednej osi, blisko siebie. Na każdej z nich znajdują się elektrody wykonane z cienkiej blachy lub folii metalowej (cynfolii, staniolu). Za pomocą układu mechanicznego tarcze zostają wprawione w ruch obrotowy w przeciwnych kierunkach. Przed każdą tarczą znajduje się metalowy pręt zakończony grzebieniem (miotełką). Na tej samej wysokości znajdują się głowice indukcyjne. Pod regulowanym kątem montuje się grzebienie zbierające ładunek elektrostatyczny.

Budowa maszyny elektrostatycznej

Rysunek pokazuje wzajemny układ grzebieni zbierających, głowic indukcyjnych, łączników i kierunek obrotu tarcz. Ładunki zebrane przez grzebienie odprowadzane są do wewnętrznych okładek butelek lejdejskich. Dwie naprzeciwlegle obracające się tarcze zostają naelektryzowane (t) i ładunki elektrostatyczne zostają zgromadzone na blaszkach znajdujących się na tarczy(o). Induktory (k) znajdujące się przed tarczami, przyciągają elektrony do blaszek(o). Złączka (l) ułatwia zmianę polaryzacji blaszek (o), ich polaryzacja zmienia się co 1/2 obrotu. Ładunek jest zbierany przez szczoteczki (z) i magazynowany w butelkach lejdejskich (b).

Wyślij komentarz