Facebook   youtube   RSS

Aktualizacja: 2015-04-03

Moduł WiFi ESP8266 - sterowanie komendami AT

Komunikacja z modułem WiFi opartym o układ ESP8266 odbywa się za pośrednictwem UART.
Układ posiada między innymi zintegrowany stos protokołu TCP/IP, co wraz z możliwością sterowania poprzez komendy AT umożliwia podłączenie do sieci WiFi urządzeń opartych nawet o proste mikrokontrolery.
Moduł jest zgodny ze standardem 802.11 b/g/n i pracuje na częstotliwości 2,4GHz.
Wspiera zabezpieczenia WPA/WPA2.
Układ wymaga zasilania o napięciu 3,3V i wydajności prądowej wynoszącej 400mA.  

Wyprowadzenia modułu

ESP8266 pinout

Rys. Wyprowadzenia modułu ESP-01 z układem ESP8266.

 

Pin Uwagi
VCC, GND Zasilanie 3.3V
UTXD Interface UART, nadawanie
URXD Interface UART, odbiór
RST Restart po podaniu stanu niskiego
CH_PD Włączenie układu po podaniu stanu wysokiego (stan wysoki przy flashowaniu)
GPIO0 Przełączenie między trybem pracy a flashowania (podanie stanu niskiego)
GPIO2 Wyprowadzenie pinu 2
Czerwony LED Sygnalizuje zasilanie
Niebieski LED Sygnalizuje przesył danych

 

Komendy AT

Uwaga komendy AT muszą być zakończone znakami \r\n.
Ważna jest również wielkość znaków. 

Komenda

Opis

Typ

Set/Execute

Parametry i przykłady

AT

test

basic

-

-

AT+RST

restart modułu

basic

-

-

AT+GMR

sprawdzenie wersji oprogramowania

basic

-

-

AT+CWMODE

tryb wifi

wifi

AT+CWMODE=

1= Stacja, 2= AccessPoint, 3= softAP + stacja

AT+CWJAP

podłączenie do AP

wifi

AT+ CWJAP =< ssid >,< pwd >

ssid = nazwa sieci, pwd = hasło do sieci

AT+CWLAP

lista AP

wifi

AT+CWLAP

 

AT+CWQAP

odłączenie od AP

wifi

AT+CWQAP

 

AT+ CWSAP

parametry połączenia z AP

wifi

AT+ CWSAP= ssid, pwd, chl, enc

ssid = nazwa sieci, pwd = hasło do sieci, chl = kanał, enc = szyfrowanie;
Przykładowo połączenie z routerem: AT+CWJAP="mynetwork","helloworld";
Następnie należy sprawdzić czy połączono poleceniem: AT+CWJAP?

AT+CWLIF

sprawdzenie IP podłączonych urządzeń

wifi

AT+CWLIF

 

AT+ CIPSTATUS

sprawdzanie statusu połączenia

TCP/IP

AT+ CIPSTATUS

,,,,= tryb klienta lub serwera

AT+CIPSTART

ustawienie połączenia TCP lub UDP

TCP/IP

1)pojedyncze łącze (+CIPMUX=0) AT+CIPSTART= ,,;

2)wielokrotne łącze (+CIPMUX=1) AT+CIPSTART= ,,

id = 0-4, type = TCP/UDP, addr = adres IP, port= port;
Przykładowo połączenie do serwera za pomocą TCP
Ustawienie wielokrotnego połączenia: AT+CIPMUX=1;
Połączenie: AT+CIPSTART=4,"TCP","X1.X2.X3.X4",9999

AT+CIPMODE

ustawienie trybu przesyłu danych

TCP/IP

AT+CIPMODE=

0 tryb bez danych, 1 tryb z danymi; zwraca "Link is builded"

AT+CIPSEND

wysłanie danych

TCP/IP

1)pojedyncze łącze (+CIPMUX=0) AT+CIPSEND=;

2) wielokrotne łącze (+CIPMUX=1) AT+CIPSEND= ,

Wysłanie danych: AT+CIPSEND=4,15 a następnie dane.

AT+CIPCLOSE

zamknięcie połączenia TCP lub UDP

TCP/IP

AT+CIPCLOSE=
lub
AT+CIPCLOSE

 

AT+CIFSR

Sprawdzenie przydzielonego IP

TCP/IP

AT+CIFSR

 

AT+ CIPMUX

ustawienie wielokrotnego połączenia

TCP/IP

AT+ CIPMUX=

0 dla pojedynczego połączenia, 1 dla wielokrotnego połączenia

AT+ CIPSERVER

ustawienie serwera

TCP/IP

AT+ CIPSERVER= [, ]

mode 0 to close server mode, mode 1 to open; port = port;
eg. turn on as a TCP server: AT+CIPSERVER=1,8888, check the self server IP address: AT+CIFSR=?

AT+ CIPSTO

Set the server timeout

 

AT+CIPSTO=

 0~28800 wartość podana w sekundach

+IPD

Odebrane dane

   

dla pojedynczego połączenia (CIPMUX=0): + IPD, :
dla trybu wielokrotnego łącza CIPMUX=1): + IPD, , :

 

Przykłady

Podłączenie do sieci

Sprawdzenie dostępnych sieci:

AT+CIPSTART
AT+CWLAP 

Podłączenie do sieci o nazwie "testowa" która nie jest zabezpieczona hasłem:

AT+CWMODE=1
AT+CWJAP="testowa",""

Sprawdzenie przydzielonego adresu IP:

AT+CIFSR

Uruchomienie serwera

Uruchomienie serwera nasłuchującego na porcie 21:

AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,21

Wysłanie odpowiedzi "hej" do podłączonego klienta:

AT+CIPSEND=0,5
hej

Pobranie danych z sieci

Podłączenie do serwera:

AT+CIPSTART=1,"TCP","test.noweenergie.org",80

Pobranie danych:

AT+CIPSEND=1,88
GET http://test.noweenergie.org/get.php?a=1&b=2 HTTP/1.0\r\nHost: test.noweenergie.org\r\n

Zamknięcie połączenia:

AT+CIPCLOSE

Odłączenie od sieci

Odłączenie od sieci:

AT+CWQAP

Odnośniki

Pliki:

Odnośniki:

Wyślij komentarz