Aktualizacja: 2015-01-03

Ładowarka akumulatorów żelowych


Rys. Ładowarka akumulatorów żelowych.

Cele

Celem projektu jest wykonanie ładowarki akumulatora kwasowego / żelowego. Układ ma posiadać możliwość ręcznego ustalenia prądu ładowania zależnego od pojemności akumulatora a także regulację napięcia zasilania, tak by możliwe było ładowanie akumulatorów o różnych pojemnościach i napięciach.

Obsługa urządzenia

Należy ustawić potencjometrem R2 napięcie ładowania zależne od posiadanego typu akumulatora. Napięcie ładowania podczas pracy buforowej zawiera się w zakresie od 2,25V do 2,30V na ogniwo (zalecane 2,275V na ogniwo). Czyli od 13,5V do 13,8V dla akumulatora 12V.

Następnie należy ustawić prąd startowy. Początkowy prąd ładowania nie powinien być większy niż 0,3*C [A] (zalecany 0,1*C [A] gdzie C jest pojemnością akumulatora). Dla akumulatora 3Ah wynosi on 0,3*3=0,9A.  Prąd ten w trakcie ładowania będzie systematycznie spadał. Po upływie kilku godzin prąd jest bliski zeru a akumulator w pełni naładowany.

Schemat połączeń elektrycznych

Rys. Schemat połączeń elektrycznych.

Projekt PCB

Zaprojektowana PCB urządzenia ma rozmiary 38mm na 48mm i wykonana jest w technologii THT (montaż przewlekany).

 

Rys. Projekt PCB.

Rys. Wizualizacja PCB.

 

Podzespoły urządzenia

 

Rys. Rozmieszczenie podzespołów na PCB.

Tab. Wartości podzespołów.

 Oznaczenie  Opis
 D1  Mostek prostowniczy
 U1  LM317BT 
 C1  2200uF
 U2  BC547B
 R1  390Ω
 R2  4,7kΩ nastawny liniowy
 R3  1Ω  5W
 R4  220Ω
 R5  1kΩ nastawny liniowy
 R6  100Ω

 

Odnośniki

Pliki projektu:

Noty katalogowe:

Wyślij komentarz